WEALTH • PERSONAL FINANCE

รู้หรือไม่? “โอนเงินผิดบัญชี” ขอคืนได้ หากผู้รับโอนไม่คืนมีความผิด พร้อมเปิดขั้นตอน-เอกสารที่ต้องใช้

ในยุคปัจจุบันที่เราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างง่ายดายผ่านสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นการออมเงิน การลงทุน การจ่ายบิลต่างๆ รวมถึงการโอนเงิน ซึ่งสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา และด้วยความสะดวกและรวดเร็วนี้อาจทำให้บางคนไม่ทันได้ตรวจสอบให้ชัดเจน และต้องประสบกับปัญหาการโอนเงินผิดบัญชี บางคนถึงกับต้องกุมขมับด้วยเงินจำนวนมากที่อาจต้องเสียไป

แต่รู้หรือไม่? หากประสบปัญหาการโอนเงินผิดบัญชี เราสามารถขอเงินคืนได้ แต่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าธนาคารไม่มีอำนาจในการดึงเงินจำนวนนั้นกลับคืนเข้าบัญชีผู้โอนได้ ยกเว้นว่าจะได้รับการยินยอมจากผู้รับโอนผิดเท่านั้น ซึ่งในส่วนของค่าธรรมเนียมในการโอนไปและโอนกลับ ผู้โอนอาจจะต้องรับผิดชอบเอง 

@ เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ หากโอนเงินผิดบัญชี

สิ่งหนึ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือการตั้งสติก่อน เนื่องจากการขอเงินคืนเมื่อเราโอนเงินผิดบัญชีนั้น จะต้องมีเอกสารที่ใช้ประกอบในการดำเนินการอยู่หลักๆ 3 สิ่ง ได้แก่ 

1.ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ของผู้โอน ผู้ที่ต้องการโอนให้ และผู้รับโอนผิด

2.ข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เช่น วัน-เวลา จำนวนเงิน ช่องทางการโอน และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น ใบบันทึกรายการ ภาพหน้าจอ หรือข้อความแจ้งผลการโอนเงิน 

3.เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด เช่น ใบคำร้องขอตรวจสอบการโอนเงินผิดบัญชี สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือใบแจ้งความ-บันทึกประจำวันที่ระบุเหตุการณ์ เป็นต้น 

@ เปิดขั้นตอนดำเนินการขอคืนเงิน

หลังจากรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว หากใบแจ้งความ-บันทึกประจำวันที่ระบุเหตุการณ์ จะต้องไปติดต่อที่สถานี้ตำรวจ โดยจะต้องระบุข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสารทำรายการ สำเนาบัตรประชาชน ชื่อธนาคารที่ทำรายการทั้งต้นทางและปลายทาง วัน-เวลาที่ทำการ จำนวนเงิน ฯลฯ และจะมีขั้นตอนในการดำเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1.แจ้งปัญหาและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารของผู้โอนเพื่อขอเงินคืน

2.ธนาคารจะดำเนินการและแจ้งผลการประสาน

3.ธนาคารจะติดต่อผู้รับโอนผิดเพื่อให้ยินยอมคืนเงิน ซึ่งสามารถแยกเป็น 2 กรณี คือ

- หากเป็นธนาคารเดียวกันทั้งผู้โอนและผู้รับโอน ธนาคารจะติดต่อผู้รับโอนผิดโดยตรง 

- หากกรณีต่างธนาคารกัน ธนาคารจะประสานงานกับธนาคารของผู้รับโอนผิด

4.ผู้รับโอนผิดยอมคืนเงิน ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอน

5.หากผู้รับโอนผิดไม่ยอมคืนเงินหรือติดต่อไม่ได้ ผู้โอนสามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เพื่อออกคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนผิดดำเนินการอายัดบัญชี เปิดเผยข้อมูลบัญชีของผู้รับโอนผิด เพื่อให้ผู้โอนดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

@ ผู้รับโอนผิดไม่ยอมคืนเงิน มีความผิด

และรู้หรือไม่ว่า หากผู้รับโอนผิดนั้นไม่ยอมคืนเงิน จะมีความผิดตามกฎหมาย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบายว่า ในกรณีที่ผู้รับโอนเพิกเฉย นำเงินดังกล่าวไม่ใช้ โดยไม่ส่งคืนผู้โอน ถือว่ามีความผิด “ฐานยักยอกทรัพย์” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

“ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์...“

ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้น ที่ทำให้ทั้งเสียเวลา เสียความรู้สึก เราจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อย ทั้งเลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ธนาคาร และจำนวนเงิน ก่อนที่จะกดยืนยันโอน


อ้างอิง :

https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/wrong-tranfer-how-to.html 

https://www.1213.or.th/th/aboutfcc/Documents/Quickwin2.pdf 

https://www.facebook.com/csdthai/posts/584507372039576/ 

https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/photos/a.234553113677169/1279927145806422