NEWS UPDATE • WHO IS WHO

เจ้าสัว"เจริญ"จัดทัพ FPTธุรกิจอสังหาฯแสนล้าน ตั้ง"ธนพล ศิริธนชัย"นั่งซีอีโอ

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) หรือ FPT ซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มเจ้าสัว"เจริญ สิริวัฒนภักดี"ที่มีสินทรัพย์ราวแสนล้านบาท แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายธนพล ศิริธนชัย ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country CEO) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

นายธนพล ศิริธนชัย จะรับภารกิจสำคัญในการเป็นหัวเรือใหญ่ที่จะสร้างการเติบโตให้กับบริษัท  รวมถึงการเดินหน้าภายใต้นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในการเพิ่มศักยภาพที่จะเติบโตอย่างสมดุลให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ในการเป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (Residential) โครงการเชิงพาณิชย์ (Commercial) และพื้นที่เชิงอุตสาหกรรม (Industrial) ทั้งนี้ เมื่อรวมกันเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) มีสินทรัพย์รวมกว่า 1 แสนล้านบาท  

ซีอีโอคนใหม่ของ FPT เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และคร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กว่า 30 ปี โดยก่อนร่วมงานกับเฟรเซอร์ส เคยดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  หรือ โกลเด้นแลนด์  นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ของ บมจ. ยูนิเวนเจอร์ 

นอกจากนี้ FPT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ขายทรัพย์สินที่เป็นโรงงานและคลังสินค้า ได้แก่ อาคารโรงงานจำนวน 23 โรงงาน และคลังสินค้าจำนวน 33 ยูนิต มูลค่า 3,800-4,000 ล้านบาท ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) 

และได้อนุมัติการยกเลิกและแก้ไขสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสัญญาบริการ ระหว่าง FPIT กับ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด โดยจะได้รับค่าตอบแทนราว 1,900-2,000 ล้านบาท

FPT ระบุว่า การดำเนินการดังกล่าว เพื่อเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินทุนสำหรับการขยายกิจการของกลุ่มบริษัท โดยมีแผนการใช้เงินเพื่อใช้ในการพัฒนาอาคารโรงงาน อาคารคลังสินค้า และ/หรือ การลงทุนต่างๆ และชำระคืนหนี้บางส่วน