PR NEWS • PR NEWS

หยวนต้า" กวาด 9 รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 มากที่สุดในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 จาก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)

ทั้งนี้ ทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า สร้างผลงานเป็นที่โดดเด่น ด้วยการคว้ารางวัล ทีมวิเคราะห์และนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมประจำปี 2020 จำนวน 9 รางวัล จาก 14 หมวด ซึ่งเป็นจำนวนรางวัลมากที่สุดในอุตสาหกรรมธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ ที่เน้นลูกค้ารายบุคคล โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี จำนวน 4 รางวัล และอีก 5 รางวัล Outstanding ดังนี้


รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี จำนวน 4 รางวัล

        - ทีมวิเคราะห์ยอดเยี่ยมปัจจัยพื้นฐานที่ Cover หุ้นสูงสุด

        - นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มตลาด MAI (ไม่แยกประเภทนักลงทุนรายบุคคลและรายสถาบัน)  :  ธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์

        - นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี (ประเภทนักลงทุนรายบุคคล) : ปรินทร์ นิกรกิตติโกศล

        - นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (ประเภทนักลงทุนรายบุคคล) : ณัฐพล คำถาเครือ


รางวัล Outstanding ประจำปี จำนวน 5 รางวัล

         - นักวิเคราะห์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์, อุตสาหกรรม และรับเหมา : วิชชุดา ปลั่งมณี

         - นักวิเคราะห์กลุ่มสื่อสาร : ศุภชัย วัฒนาวิเทศกุล

         - นักวิเคราะห์กลุ่มเกษตรและอาหาร : ธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์

         - นักวิเคราะห์กลุ่มบริการ : ถกล บรรจงรักษ์

         - นักกลยุทธ์ปัจจัยพื้นฐาน : ปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล

 

บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.หยวนต้า กล่าวว่า "ขอขอบคุณลูกค้า และนักลงทุน ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและสนับสนุนทีมนักวิเคราะห์ของเรา การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการลงทุนให้กับอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ จากการเปิดตัว Yuanta WoW Channel ซึ่งเป็นการนำเสนอรายการให้ความรู้แก่นักลงทุนรูปแบบใหม่ เมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา หยวนต้าถือเป็นบริษัทหลักทรัพย์แรกที่ทำรายการนำเสนอข้อมูลและความรู้การลงทุนแบบครบวงจรเพื่อการลงทุนในทุก asset class และเป็นผลงานส่วนหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นและสนับสนุนเราจนได้รับรางวัลในครั้งนี้  ความสำเร็จจากการได้รับรางวัล ทีมวิเคราะห์และนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 ถือเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานและความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ของหยวนต้า เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจในการลงทุน และก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน"