เกี่ยวกับนักเขียน

นางสุวรรณี สิงห์ฤาเดช นางสุวรรณี สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีเมนส์ ประเทศไทย