Who 's Who
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต พร้อมเดินหน้าสู่การเติบโตที่แข็งแกร่ง ประกาศแต่งตั้ง เสถียร เลี้ยววาริณ นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE ประกาศแต่งตั้ง นายเสถียร เลี้ยววาริณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

นายเสถียร เลี้ยววาริณ จะเข้ามารับหน้าที่ในการบริหาร กำหนดกลยุทธ์ ขับเคลื่อนทิศทางการเติบโตของ SCBLIFE เพื่อยกระดับขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ และการมุ่งพัฒนาทั้งด้านนวัตกรรมที่สอดรับต่อการปรับเปลี่ยนของเทคโยโลยี และการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศทุกด้านในระยะยาว  เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ กว่าหนึ่งล้านรายทั่วประเทศที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทดูแล ภายใต้นโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงพันธกิจหลักด้านสังคมในการมุ่งสร้างหลักประกันอันมั่นคงผ่านการประกันชีวิตให้แก่ครอบครัวไทย อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืน    

นายเสถียร อายุ 52 ปี มีประสบการณ์และความชำนาญในอุตสาหกรรมและการบริการทางการเงินมากว่า 25  ปี  เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์องค์กร  การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ  การค้าระหว่างประเทศ และการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร  ในอดีต ถือได้ว่าเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอย่างดี ด้วยการเริ่มต้นชีวิตการทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ และยังเป็นพนักงานที่ได้รับทุนจากทางธนาคารฯ ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอีกด้วย   

ก่อนที่นายเสถียรจะก้าวเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ SCBLIFE ได้เคยร่วมงานกับสถาบันการเงินชั้นนำดูแลรับผิดชอบการบริหารงานในระดับสูงสุด ครอบคลุมหลายตำแหน่ง อาทิ ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์และธุรกิจ ผู้บริหารฝ่ายดิจิทัล แบงก์กิ้ง และผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารแบงก์แอสชัวรันส์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ จากประสบการณ์ความชำนาญของนายเสถียร  นับเป็นจุดแข็งที่เข้ามาเสริมศักยภาพให้กับ SCBLIFE ในการสร้างการเติบโตที่โดดเด่น และนำพาบริษัทให้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแกร่งในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของคนไทยที่เข้าใจ และมีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จทางการเงินที่มั่นคงให้แก่ลูกค้าชาวไทยทุกคน พร้อมช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งของ SCBLIFE ในฐานะที่เป็น “บริษัทประกันชีวิต ที่คุณไว้วางใจ” อีกด้วย

 

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking