วารสารการเงินธนาคาร
Exclusive Interview : สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

สาระ ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

 

ปรับแนวความคิด

เตรียมพร้อมสู่ประกันชีวิตยุคใหม่

ปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตกำลังเดินเข้าสู่ยุคที่มีความหลากหลายโดยในแต่ละช่วงวัยจะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตรวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงและความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ธุรกิจประกันชีวิตจึงต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

ปรับวัฒนธรรมองค์กร

สร้างการทำงานแบบใหม่

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า บริษัทไม่ได้ต้องการที่จะเน้นไปที่เรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นเพราะในการให้บริการที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจได้นั้นเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถที่จะเข้ามาทดแทนได้ทำให้ Innovation ของเมืองไทยประกันชีวิตจึงเป็นทั้ง Tech และ Non Tech

โดยเมืองไทยประกันชีวิตจะเน้นไปที่การสร้างแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคนโดยไม่จำกัดอายุหรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพราะคนที่รู้ความต้องการของลูกค้าดีที่สุด คือคนที่มีโอกาสให้บริการลูกค้าโดยตรงและได้พูดคุยกับลูกค้านั่นเอง โดยเป็นการนำเอามุมมองหรือไอเดียของกลุ่มคนในช่วงวัยต่างๆ มาผสมผสานกันเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้น

ปัจจุบันได้มีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้าน Technology ในสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ และมีการสนับสนุนและร่วมมือกับสตาร์ตอัพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 

ค้นหาสตาร์ตอัพร่วมทุน

ต่อยอดเสนอบริการใหม่

นายสาระกล่าวว่า อีกหนึ่งบทบาทของ Fuchsiaคือการมองหา สตาร์ตอัพที่มีน่าสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับ Insure Tech,Health TechและFin Techเพื่อเข้าไปร่วมลงทุนและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิตรูปแบบใหม่ โดยมีการนำเอานวัตกรรมใหม่เข้ามาช่วยในการให้บริการเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากขึ้น

โดยในการเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ สตาร์ตอัพนั้นมีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งที่ผ่านมา Fuchsia ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ สตาร์ตอัพในโครงการดีแทค แอคเซอเลอเรทของดีแทค ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ตอัพอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทำให้มีโอกาสได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆ โลกใหม่ที่ต่อไปองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ต้องปรับตัว

“บทบาทของ Fuchsia เมืองไทยประกันชีวิตไม่ใช่แค่ต้องเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร แต่จะคิดเผื่อไปมากกว่าความต้องการของลูกค้าด้วย เพราะเมื่อจะนำผลิตภัณฑ์และบริการมามอบให้แก่ลูกค้า ไม่ใช่แค่เรื่องของประกัน การเคลม หรือการติดต่อตัวแทนเท่านั้น แต่จะเป็นการดูแลลูกค้าผ่านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่หลากหลาย ที่ถูกออกแบบโดยการคิดที่รอบด้านเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงชีวิต”

อย่างไรก็ตาม แม้ทีมงาน Fuchsia จะมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะเข้าไปเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและลงทุนในสตาร์ตอัพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดจากกรอบของการกำกับดูแลจากสำนักงานคปภ. จนทำให้การเข้าไปลงทุนในสตาร์ตอัพไม่มีความคล่องตัว ดังนั้น บริษัทแม่อย่างกลุ่มเมืองไทยจึงได้มีการจัดตั้งFuchsia Venture Capital ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการเข้าไปลงทุนในสตาร์ตอัพโดยมีเงินทุนเริ่มต้น 300 ล้านบาท

 

ติดตามคอลัมน์ Exclusive Interview  ใน "วารสารการเงินธนาคาร" ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560 ฉบับที่ 427 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศ และในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking