ข่าวประชาสัมพันธ์
ปตท.สผ. คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2560

นางสุศมา ปิตากุลดิลก (ขวา) ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2017 หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2560 จากนางเกศรา มัญชุศรี (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ ปตท.สผ. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการที่ดี รวมทั้งการที่องค์กรได้การรับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index: DJSI) ระดับโลกในกลุ่มน้ำมันและก๊าซ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking