ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT 2017 (THIS) 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2017 (THIS) หรือรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance หรือ ESG)

โดยนายเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลจากนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน “SET Sustainability Awards 2017” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่บริษัทศรีตรังฯ ได้รับ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบบรรษัทภิบาลเพื่อนำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืนตลอดมา

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking