บทวิเคราะห์
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด คนกรุงฯ ใช้จ่ายกว่า 29,600 ล้านบาท ธุรกิจค้าปลีกกับบทบาทที่ต้องเป็นมากกว่าแหล่งวางขายสินค้า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เม็ดเงินใช้จ่ายของคนกรุงฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จะอยู่ที่ 29,600 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่ามาตรการช็อปช่วยชาติในปีนี้จะออกมาเร็วกว่าปีก่อนๆ แต่ผู้ประกอบการก็มีการกระตุ้นการขายต่อเนื่องไปตลอดทั้งช่วงเทศกาล อย่างไรก็ดี กำลังซื้อของผู้บริโภคในภาพรวมยังถูกกดดันด้วยหนี้ครัวเรือนและค่าครองชีพที่ยังคงอยู่ในระดับสูง รวมถึงความกังวลกับกำลังซื้อในอนาคต ทำให้การวางแผนใช้จ่ายของผู้บริโภคยังเป็นไปอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้มีฐานรายได้ต่อเดือนไม่สูงมาก

คนกรุงฯ ร้อยละ 75 เลือกจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการจากร้านค้าปลีกที่มีหน้าร้าน (Offline) นำโดยห้างสรรพสินค้า ซึ่งเหตุผลหลักที่คนกรุงฯ ยังชื่นชอบมาเดินห้าง เพราะต้องการเลือกซื้อสินค้าและสัมผัสของจริง รองลงมาคือ เดินเล่นและร่วมกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้น ตามลำดับ ดังนั้น กลุ่มนี้จึงเป็นลูกค้าที่ผู้ประกอบการควรเข้าไปทำตลาดและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด ส่วนกลยุทธ์การตลาดที่คาดว่าจะสามารถดึงความสนใจผู้บริโภคได้ น่าจะเป็นการชูเรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคา เพราะการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะของขวัญของฝากในปีนี้ ยังเน้นไปที่สินค้าที่หาซื้อง่าย สามารถสื่อแสดงถึงน้ำใจ ภายใต้งบประมาณที่ไม่สูงนัก

ในมุมมองคนกรุงฯ หากต้องเลือกแหล่งช็อปปิ้งในช่วงปีใหม่ สิ่งแรกที่คำนึงถึงคือ ความหลากหลายของร้านค้าที่มีให้บริการ ตามมาด้วยที่จอดรถเพียงพอ/รอจอดไม่นาน และมีบริการก่อนและหลังการขายที่ดี ดังนั้น รูปแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนกรุงฯ ได้อย่างตรงจุด และการทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความคุ้มค่า หรือเป็นคนพิเศษเมื่อเลือกใช้บริการ น่าจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับทางร้านได้เร็วขึ้น


Related News