Who 's Who
ไทยสมุทรฯ แต่งตั้งนายสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ดูแลและบริหารงานสายงานประกันชีวิต ด้านช่องทางตัวแทน และสายงานบริการลูกค้าธุรกิจประกันชีวิต

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์  กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต แต่งตั้งนายสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ดูแลและบริหารงานสายงานประกันชีวิต ด้านช่องทางตัวแทน และสายงานบริการลูกค้าธุรกิจประกันชีวิต

นายสมชัย  อาภรณ์ศิริพงษ์  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานกับ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต เมื่อปี 2543 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ แผนกลงทุน ด้วยประสบการณ์ความรู้ ความสามารถด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สร้างความเติบโตให้กับตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของบริษัทเป็นอย่างมากจนได้รับตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อเมื่อปี 2553  จากนั้นในปี 2558 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส เมื่อปี 2559   ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ได้รับแต่งตั้งเป็น รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ดูแลและบริหารงานสายงานประกันชีวิต ด้านช่องทางตัวแทน และสายงานบริการลูกค้าธุรกิจประกันชีวิต ด้วยการผลักดันให้ยอดขายด้านช่องทางตัวแทนเติบโตอย่างดีเยี่ยมในปีที่ผ่านมา

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking