Who 's Who
บลจ.บางกอกแคปปิตอล ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด (บลจ.บางกอกแคปปิตอล) ประกาศแต่งตั้งให้ นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน และนายสันติ ชินศิริโชคชัย เป็นผู้จัดการกองทุนตราสารทุน นับเป็นการเสริมทัพการลงทุนหุ้นไทยครั้งสำคัญ

โดย ดร.ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน บลจ.บางกอกแคปปิตอล กล่าวถึงการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนครั้งนี้ว่า นอกจากผลงานการบริหารกองทุนในอดีตที่โดดเด่นด้วยสไตล์ที่เน้นการศึกษาข้อมูล  First hand ในเชิงลึกจากการไปเข้าพบผู้บริหารบริษัทต่างๆ (Companyvisit) ที่สอดคล้องกับปรัชญาการลงทุนในหุ้นแบบเชิงรุก (Active) ของ BCAP นั่นคือ ผู้จัดการกองทุนต้องใช้ความสามารถในการคัดเลือกหุ้น เพื่อที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนสูงที่สุดให้กับกองทุนแล้ว ผู้จัดการกองทุนทั้งสองยังมากด้วยประสบการณ์การสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้บลจ.บีแคป เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking