ข่าวตลาดเงิน - ตลาดทุน
เงินติดล้อตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ 1.9 หมื่นล้าน เน้นขยายสาขา-เพิ่มความรู้ด้านการเงินสู่ชุมชน

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ให้ได้ 1.9 หมื่นล้านบาท หรือเติบโต 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่มียอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 2.6 หมื่นล้านบาท หรือเติบโต 25% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มียอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 2.1 หมื่นล้านบาท
โดยมีรายได้หลักจากการให้สินเชื่อยานยนต์ 90-95% แบ่งเป็นรถยนต์สัดส่วน 65% สินเชื่อรถบรรทุก 25% และสินเชื่อรถจักรยานยนต์ 10% ขณะที่ในปี 2560 มีเบี้ยประกัน 700-800 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 5-10% ตั้งเป้าหมายในปีนี้มีเบี้ยไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาทหรือเติบโต 100% พร้อมตั้งเป้าหมายในอีก 3-5 ปีข้างหน้ามีเบี้ยประกันเพิ่มเป็น 10-20%

นายปิยะศักดิ์ กล่าวว่า ในปี 2561เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้น บริษัทจึงได้มีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 200 แห่ง รวมเป็น 800 แห่ง ขณะเดียวกันก็มุ่งขยายฐานลูกค้าประกันมากขึ้น ด้วยแคมเปญแถมฟรีประกันอุบัติเหตุ (พีเอ) และแคมเปญผ่อนค่าเบี้ยรถยนต์ 0% อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าประกันรถยนต์คิดเป็น 80-90% และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(พีเอ) คิดเป็น 10-20%

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้กับสังคม หรือ Creating Shared Value (CSV) การสร้างโอกาสทางความรู้อย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่างๆ อาทิ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แม้กระทั่งกลุ่มพนักงานเงินติดล้อ ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน

“โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 สร้างโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ผ่านการเปิดรับอาสาสมัครเงินติดล้อ เราอาสา เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม และใกล้ชิด เรียนรู้”

นายปิยะศักดิ์ กล่าวต่อว่า โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้ เป็นโครงการที่เน้นให้ความรู้ตามวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนต่างๆ โดยเน้นสร้างความเข้าใจ และสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งมอบโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส ให้กับผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านขั้นตอนสำคัญในการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. Research Place: การหาพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกสาขาทั่วประเทศ เป็นผู้นำเสนอชุมชนที่ต้องการความรู้ด้านการเงิน และดำเนินการประสานงานเบื้องต้นกับผู้นำชุมชนนั้นๆ

2. Plan for Activities: การวางแผนจัดกิจกรรม เป็นขั้นตอนการประสานงานกับผู้นำชุมชนอย่างเป็นทางการ การกำหนดวันสำรวจชุมชน และกำหนดวันจัดกิจกรรมร่วมกัน

3. Communicate with Volunteers: ขั้นตอนการเปิดรับอาสาสมัคร การรวบรวมรายชื่ออาสาสมัคร การนัดประชุมเพื่อกำหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และกำหนดงบประมาณจัดกิจกรรม

4. Conduct Survey: ทีมงานและอาสาสมัครลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนนั้นๆ ผ่านแบบสำรวจที่ครอบคลุมพฤติกรรมและความสนใจด้านการเงิน เพื่อนำผลสำรวจมาวิเคราะห์ วางแผนหลักสูตรการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการ

5. Activities: ทีมงานจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเงินด้วยเนื้อหาที่เหมาะสม หลังจากนั้นสรุปผลกิจกรรม เพื่อนำมาให้ในการปรับปรุง พัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. Follow up Results: หลังจากจบกิจกรรม ทีมงานติดต่อผู้เข้ารับการอบรม เพื่อติดตามผลการอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ

ปัจจุบันโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ดำเนินไปแล้วทั้งสิ้น 16 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วมากกว่า 585 คน มีพนักงานอาสาสมัครเข้าร่วมในโครงการแล้วมากกว่า 247 คน และเงินติดล้อ ยังคงเดินหน้าสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินให้กับผู้คนในชุมชน อย่างต่อเนื่อง


Related News