Who 's Who
ชับบ์ แต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูงในไทย

นายพอล แมคนามีประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้ง นางนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็น ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยจะทำหน้าที่นำคณะกรรมการบริหารของบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์สำคัญ ๆ ที่จะนำบริษัทไปสู่เป้าหมาย สำหรับนิตยาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ 2559 และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อกลุ่มชับบ์ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทฯ ในปีพ.ศ 2557

นายพอล กล่าวว่า สำหรับนิตยา ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้การดำเนินธุรกิจประกันภัยวินาศภัยในประเทศไทยผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ซึ่งได้แสดงถึงความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของเธอในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในประเทศไทยผมมั่นใจว่าด้วยความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและความสัมพันธ์ที่ดีของเธอในตลาดบทบาทใหม่ของนิตยาจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของชับบ์เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ขณะเดียวกัน ได้แต่งตั้ง นายเอ็ดเวิร์ด คอปป์ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทย แทน นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ สำหรับเอ็ดเวิร์ด คอปป์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของชับบ์ในประเทศเกาหลีใต้ กว่า 4 ปี และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในธุรกิจการเงิน พร้อมประสบการณ์การในฐานะผู้บริหารระดับสูงให้กับองค์กรชั้นนำทั้งธนาคารและประกันภัยโดยเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในประเทศเกาหลีใต้และเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฮ่องกงด้วย

“ชับบ์โชคดีมากที่ได้ผู้บริหารที่มีความสามารถและมีประสบการณ์รอบด้านที่เหมาะสมเช่นเอ็ดเวิร์ดคอปป์มาร่วมนำธุรกิจชับบ์ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง มีความท้าทาย และมีความหลากหลายมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

สำหรับการแต่งตั้ง แต่งตั้งนางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ และ นายนเอ็ดเวิร์ด คอปป์ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1มีนาคม พ.ศ. 2561 หลังผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking