วางแผนการเงิน การออม เกษียณ
วิเคราะห์ค่าภาษีตามฐานเงินเดือน 2561 โดย ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

             วิเคราะห์ค่าภาษีตามฐานเงินเดือน 2561

            หลังจากประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีใหม่เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งส่วนที่เปลี่ยนแปลงหลักๆ คือ เพิ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวเป็น ฿60,000 และ เพิ่มสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาเพิ่มเป็น 50% แต่สูงสุดไม่เกิน ฿100,000

            การเปลี่ยนแปลงรอบนี้จึงทำให้พนักงานประจำหลายๆ คนเสียภาษีถูกลงไปตามๆ กัน ดังนั้น วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าโครงสร้างภาษีที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับค่าภาษีตามฐานเงินเดือนของแต่ละคนอย่างไรบ้าง

            อนึ่ง การวิเคราะห์นี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้เสียภาษีมีแค่ค่าลดหย่อนส่วนตัว ฿60,000 และ เงินประกันสังคม ฿9,000 เท่านั้น

________________________________________

 

 

 

           

เงินเดือน ฿20,000

คนที่มีเงินเดือน ฿20,000 หรือต่ำกว่าในปี 60 ก็ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีเหมือนโครงสร้างภาษีเดิม เนื่องจากเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

________________________________________

 

เงินเดือน ฿30,000

คนที่มีเงินเดือน ฿30,000 ในปี 60 จะเข้าสู่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 5% ซึ่งจะเสียภาษีไม่เกิน ฿2,050 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 0.57% ของรายได้ตลอดทั้งปี

แต่ถ้ามีค่าลดหย่อนคู่สมรส หรือมีค่าลดหย่อนบิดามารดาหรือบุตรซัก 2 คน ก็จะไม่ต้องเสียภาษีเลย

________________________________________

 

เงินเดือน ฿40,000

คนที่มีเงินเดือน ฿40,000 ในปี 60 จะเข้าสู่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 10% ซึ่งจะเสียภาษีไม่เกิน ฿8,600 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 1.79% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีเริ่มสูงกว่า 1% ของรายได้ตลอดทั้งปี

แต่ถ้ามีทั้งค่าลดหย่อนคู่สมรสและค่าลดหย่อนบิดามารดาหรือบุตรด้วยอีกซัก 2 คน ก็จะไม่ต้องเสียภาษีเลย

________________________________________

 

เงินเดือน ฿50,000

คนที่มีเงินเดือน ฿50,000 ในปี 60 จะยังอยู่ที่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 10% และเสียภาษีไม่เกิน ฿20,600 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 3.43% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีก็ขยับขึ้นมาถึงหลักหมื่นเพราะเริ่มมีรายได้ตลอดทั้งปีเกินครึ่งล้าน (รายได้ ฿600,000 ต่อปี)

________________________________________

 

เงินเดือน ฿60,000

คนที่มีเงินเดือน ฿60,000 ในปี 60 จะยังอยู่ที่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 10% และเสียภาษีไม่เกิน 35,150 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 4.88% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีขยับขึ้นมาเกินครึ่งของเงินเดือน

________________________________________

 

เงินเดือน ฿70,000

คนที่มีเงินเดือน ฿70,000 ในปี 60 จะเข้าสู่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 15% ซึ่งจะเสียภาษีไม่เกิน 53,150 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 6.33% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีขยับขึ้นมาเกินครึ่งแสน และเริ่มสูงกว่า 5% ของรายได้ตลอดทั้งปีแล้ว

________________________________________

 

เงินเดือน ฿80,000

คนที่มีเงินเดือน ฿80,000 ในปี 60 จะเข้าสู่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 20% ซึ่งจะเสียภาษีไม่เกิน 73,200 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 7.63% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีใกล้จะเท่าเงินเดือนทั้งเดือนแล้วและรายได้ตลอดทั้งปีก็ใกล้จะทะลุล้านเต็มทีด้วยเช่นกัน (รายได้ ฿960,000 ต่อปี)

________________________________________

 

เงินเดือน ฿90,000

คนที่มีเงินเดือน ฿90,000 ในปี 60 จะยังอยู่ที่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 20% และเสียภาษีไม่เกิน 97,200 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 9% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีมากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนไปแล้วและรายได้ตลอดทั้งปีก็ทะลุล้านไปเรียบร้อยแล้วเช่นกัน (รายได้ ฿1,080,000 ต่อปี)

________________________________________

 

เงินเดือน ฿100,000

คนที่มีเงินเดือน ฿100,000 ในปี 60 จะเข้าสู่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 25% ซึ่งจะเสียภาษีไม่เกิน 122,750 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 10.237% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีทะลุ 10% ของรายได้ตลอดทั้งปี

________________________________________

 

สรุป

ฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นจะมีอัตราภาษีที่สูงขึ้นไปด้วยตามขั้นบันไดภาษี แต่เมื่อเทียบกับค่าภาษีที่ต้องจ่ายจริงเมื่อเทียบกับรายได้ตลอดทั้งปีจะพบว่าแม้แต่รายได้เดือนละ ฿100,000 ก็ยังมีค่าภาษีคิดเป็นสัดส่วนราวๆ 10% ของรายได้ตลอดทั้งปีเท่านั้น ซึ่งเรียกได้ว่ายังต่ำกว่าอัตราขั้นบันไดภาษี 25% อยู่มาก

ดังนั้น การคำนวณค่าภาษีที่ถูกต้องจะดูจากอัตราขั้นบันไดภาษีแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ หากแต่จะต้องคำนวณสัดส่วนค่าภาษีต่อรายได้ตลอดทั้งปีด้วยจึงจะเห็นอัตราภาษีที่แท้จริง ซึ่งระบบคำนวณภาษีของ iTAX รองรับการคำนวณในส่วนนี้ให้ด้วย

________________________________________

  

 

ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ เป็นนักกฎหมายภาษี หนึ่งในทีมผู้พัฒนาและ CEO iTAX รวมถึงเป็นเจ้าของผลงานพ็อคเก็ตบุ๊ค ITAX ภาษี ง่ายได้อีก

ปัจจุบัน ดร.ยุทธนา เป็นอาจารย์ประจำที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.ยุทธนา สำเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมายภาษีในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Southern Methodist University ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม

แนวคิดการพัฒนาระบบ iTAX ได้มาจากงานวิจัยทางวิชาการของ ดร.ยุทธนา ในระดับปริญญาเอกด้วยวิธีคิดว่า "ถ้ากฎหมายทำให้ภาษีเป็นเรื่องยากได้ เทคโนโลยีก็น่าจะช่วยให้ภาษีเป็นเรื่องง่ายได้เช่นกัน"

 

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking