ข่าวตลาดเงิน - ตลาดทุน
TTW แต่งตั้ง “วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์” เป็น กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW มีมติแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการสิ้นสุดสัญญาจ้าง ของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล ของ “ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์” สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติแต่งตั้ง “วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์” รับไม้ต่อในตำแหน่งเดียวกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 ตามแผนการทดแทนบุคลากร (Succession Plan) ของบริษัทฯ

สำหรับประวัติของผู้นำหญิงคนใหม่ของ TTW “วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์” จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Science in Administrative Studies Sub concentration : Financial Economics, Boston University เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร บมจ.ทีทีดับบลิว และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ (ปัจจุบัน คือ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ)


Related News