Money Product
บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ออก “กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ (MN-USBANK)” เน้นลงทุนหุ้นธนาคารสหรัฐฯ IPO วันที่ 5-12 มี.ค.นี้

บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) เสนอขาย “กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ (MN-USBANK)” เน้นลงทุนหุ้นธนาคารสหรัฐฯ ชูจุดแข็งด้านการเป็นบริษัทจัดการกองทุนระดับโลก ซึ่งมีทีมผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญการลงทุนในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บริหารเงินลงทุนให้ โดยกองทุน MN-USBANK เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 5-12 มีนาคม 2561 นี้

 

            นายไมเคิล รีด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.แมนูไลฟ์ เปิดเผยว่า แม้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะมีความผันผวนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากความกังวลในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ธนาคารกลางของสหรัฐฯปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ แต่ในขณะเดียวกันแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวน่าจะส่งผลในเชิงบวกต่อภาคการเงิน

            โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารขนาดกลางและเล็กของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งแมนูไลฟ์มองว่า กลุ่มธนาคารในสหรัฐฯ มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง รวมทั้งมีโอกาสได้รับอานิสงส์จากปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ เช่น การผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆจากภาครัฐ ที่มีความเป็นมิตรกับธนาคารมากขึ้น (Bank-friendly) ประกอบกับแผนนโยบายการปฏิรูปภาษี (tax reform) รวมทั้งอัตราการขยายตัวของสินเชื่อที่แข็งแกร่ง

            นายไมเคิล กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธนาคารในสหรัฐฯ มีความน่าสนใจมาก คือ การควบรวมกิจการ (M&A)  ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมธนาคารในสหรัฐฯมาโดยตลอด ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การควบรวมกิจการยังมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยประมาณ 250 แห่งต่อปี ซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีการประกาศควบรวมกิจการ 227 แห่งและคาดว่าจะดำเนินต่อไปในปี 2561 นี้ ซึ่งการควบรวมกิจการมักจะทำให้ราคาของหุ้นธนาคารนั้นๆ ปรับตัวสูงขึ้น จึงนับเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ให้แก่ผู้ลงทุนได้

            นอกจากนี้มูลค่าหุ้นกลุ่มธนาคารอยู่ในระดับที่น่าสนใจลงทุนเมื่อเทียบกับอดีตและเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ปรับสูงขึ้นอย่างโดดเด่นในปี 2561นี้ 

 

            ด้าน นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่าย บลจ.แมนูไลฟ์ กล่าวว่า กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ (MN-USBANK) นี้จะเน้นลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารทางการเงินที่อ้างอิงกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

            โดยบริษัทได้มอบหมายให้ Manulife Asset Management (US) LLC.ที่สหรัฐฯ เป็นผู้บริหารจัดการลงทุน ซึ่งทีมผู้จัดการกองทุนมีความเชี่ยวชาญทางด้านกลุ่มธนาคารเป็นอย่างมากและมีประสบการณ์ด้านการลงทุนมายาวนานกว่า 30 ปี บลจ.แมนูไลฟ์ จึงได้พิจารณาจัดตั้งกองทุน MN-USBANK เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแก่นักลงทุน

            “กองทุนนี้จะลงทุนโดยตรง ไม่ใช่ Feeder Fund โดยการจดทะเบียนในประเทศไทยแล้วนำส่งเงินลงทุนไปสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ทีมผู้จัดการกองทุนที่สหรัฐฯเป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งจะมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 75% ของเงินลงทุน ตลอดระยะเวลา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อต้องการให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ไปลงทุนจริง”

            ด้านความแตกต่างของโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารในสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับประเทศไทย นายชัยเกษม กล่าวว่า เนื่องจากขอบเขตการทำธุรกิจของธนาคารในสหรัฐฯ จะถูกแบ่งเป็นรัฐ ทำให้ธนาคารในสหรัฐฯ มีจำนวนประมาณเกือบ 5,000 แห่ง ซึ่งมีธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 400 แห่ง ดังนั้นตัวเลือกหรือโอกาสในการลงทุนจึงค่อนข้างกว้างและหลากหลายกว่า

            นอกจากนี้หากเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของกองทุนที่ลงทุนสินทรัพย์ประเภทเดียวกันนี้ที่มีอยู่ในตลาดขณะนี้ ส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงทุนเฉพาะในธนาคาร แต่จะมีการลงทุนในสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น บริษัทประกัน หรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ เป็นต้น ขณะที่กองทุน MN-USBANK จะมีสัดส่วนของธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กค่อนข้างมากและธนาคารขนาดใหญ่มีเป็นส่วนน้อย

            “สาเหตุที่ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในสหรัฐฯ มีความน่าสนใจ ประการแรก คือ ภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ดีมาก การใช้จ่ายภายในประเทศมีการเติบโตดี ซึ่งหากการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจดีส่วนใหญ่ธุรกิจธนาคารก็จะดีด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่น ดังนั้นหุ้นที่ลงทุนในกองทุน MN-USBANK จะมีลักษณะธุรกิจเน้นการปล่อยกู้และรับฝากเงิน รวมถึงมีธุรกิจบัตรเครดิต ต่างจากธนาคารขนาดใหญ่ที่จะมีสัดส่วนรายได้จากงานวาณิชธนกิจและหลักทรัพย์ประเภท Securitized อยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งอาจจะมีความผันผวนของรายได้ค่าธรรมเนียม”

            สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนใน กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ (MN-USBANK) ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 5-12 มีนาคม 2561 จะได้รับโปรโมชั่นการปรับลดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) 1.00% ของมูลค่าที่ลงทุน จากปกติ 1.50% (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด)

            ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร.0-2246-7650 กด 2 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ ดูข้อมูลได้ที่ www.manulife-asset.co.th นอกจากนี้ยังเสนอขายผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทิสโก้ และธนาคารกรุงไทยในส่วนของลูกค้า Private banking รวมถึง บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ บล.ภัทร


Related News