วารสารการเงินธนาคาร
Special Interview : อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

อาทิตย์ นันทวิทยา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

Going upside Down

ยุทธศาสตร์พลิกโลกใหม่ไทยพาณิชย์

 

            ตลอดระยะเวลา 111 ปี ของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยแห่งแรกที่ก่อรากสร้างฐานระบบการธนาคารให้กับประเทศ และเป็นองค์กรเก่าแก่ที่ได้ฝ่าอุปสรรคมาหลายยุคหลายสมัย ก้าวพ้นมรสุมทางเศรษฐกิจมาหลายต่อหลายครั้งจนสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งที่พร้อมก้าวสู่ปีที่ 112

            ด้วยฐานะ 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีความหมายต่อระบบเศรษฐกิจของไทย วันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์กำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่ของโลกการเงิน โลกใหม่ที่มีเทคโนโลยีจ้องจะไหลบ่าเข้ามาคุกคามธุรกิจธนาคารแบบเดิมๆ จนทำให้ต้องเสาะหาเส้นทางสายใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจของธนาคารให้ต้องแตกต่างมากกว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งไหนๆ ที่เคยผ่านมา

            Going Upside Down คือ ยุทธศาสตร์บทใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้การนำของ อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศก้องว่า เดิมพันในครั้งนี้จะชี้วัดถึงอนาคตข้างหน้าว่า การตีลังกากลับหัวจะนำพาธนาคารไทยพาณิชย์ฝ่ามรสุมทางเทคโนโลยีไปสู่โลกใหม่

            “ธนาคารเคยคิดว่าตัวเองเป็นยักษ์ แต่เมื่อไปเปรียบเทียบกับองค์กรใหม่ๆ ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างมากก็พบว่า ความเป็นยักษ์ของธนาคารทำให้ตัวเองเชื่องช้า ตัดสินใจช้า เคลื่อนไหวช้า มีพลังความคิดสร้างสรรค์ที่น้อย ทุกคนต้องฟังจากข้างบนอย่างเดียว ซึ่งเหล่านี้ทำให้องค์กรขาดจินตนาการและจิตวิญญาณ”

            อาทิตย์กล่าวว่า ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ หรือที่เรียกว่า SCB Transformation ซึ่งได้ตั้งงบลงทุนเอาไว้เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น 40,000 ล้านบาท โดยมีกรอบการใช้งบประมาณภายใน 4 ปี ซึ่งได้เริ่มทยอยลงทุนไปแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท

            ทั้งนี้ การลงทุนของธนาคารจะเน้นรักษาสมดุลระหว่างการลงทุนและผลประกอบการของธนาคารไปพร้อมกัน โดยการลงทุนของธนาคารในช่วงหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมานั้น ได้ให้น้ำหนักในเรื่องเทคโนโลยี พนักงาน และลูกค้า เป็นหลัก โดยเม็ดเงินของการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ที่เรื่องเทคโนโลยีและจะยังคงเป็นเช่นนั้นไปอีก เพราะเทคโนโลยีจะเป็นแกนหลักของธุรกิจในอนาคต

            อาทิตย์กล่าวอีกว่า การลงทุนเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ไม่ยาก แต่สิ่งที่ยากกว่าการลงทุนคือ จะทำอย่างไรให้องค์กรที่เคยมีความคิดว่าตัวเองใหญ่จะเปลี่ยนความคิด และจะทำอย่างไรให้ธนาคารไทยพาณิชย์มีความกระฉับกระเฉงเป็นองค์กรที่มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังจากคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยทำให้พลังของความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ซึ่งสิ่งเหล่านั้นล้วนตรงข้ามกับอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของธนาคารไทยพาณิชย์ในช่วงที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง

            “ถ้าธนาคารจะเดินแบบที่เคยเป็นมาก็ไม่ใช่เรื่องผิด ไม่ใช่ไม่ดี แต่ในที่สุดก็ไม่เหมาะกับโลกที่รออยู่ข้างหน้า เพราะฉะนั้น คณะกรรมการธนาคารจึงได้เห็นว่าควรมีแนวทางใหม่ และเห็นตรงกันว่าจากนี้ธนาคารจะต้องดำเนินธุรกิจแบบตีลังกาและยุทธศาสตร์ของธนาคารคือ Going Upside Down หลายๆ อย่างที่ทำจะสวนทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่เคยเป็น”

 

ติดตามคอลัมน์ Special Interview ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 431 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศ 

และในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking