ข่าวรอบวัน
ตลท.เผยปี 57-61 ตลาดทุนไทยเติบโตกว่า 60%

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดทุนไทยมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพจนค่อนข้างได้รับความสนใจจากตลาดหุ้นในต่างประเทศไม่น้อย ด้วยการสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตที่มั่นคง ขยายโอกาสการเข้าถึงของนักลงทุน ตลอดจนผู้ที่ต้องการเข้ามาระดมทุนในตลาดผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เชื่อมโยงภาคธุรกิจและสังคมเข้าด้วยกัน

ในปี 2561 นี้จะเห็นว่าดัชนี SET สามารถปรับทยานขึ้นทะลุ 1,800 จุด โดยมีปริมาณการซื้อขายค่อนข้างดี และเป็นปีแรกที่สัดส่วนผู้ลงทุนสถาบันมากกว่าบุคคล ขณะนี้มีจำนวนผู้ลงทุนในSET อยู่ประมาณ 1.5 ล้านราย เพิ่มขึ้น 50% นับจากปี 2557 คิดเป็น 11% ต่อปี ซึ่งเป็นการขยายการเติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมก้าวไปสู่นวัตกรรมใหม่รับยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก

ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557 - 2561 Market cap ของตลาดหลักทรัพย์ฯเติบโตประมาณ 68% ทีมงานตลาดหลักทรัพย์มีความมุ่งมั่งที่จะพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่องทั้งระบบ T+2 ที่เริ่มปรับใช้ และในขณะเดียวกันยังมุ่งส่งเสริมธุรกิจที่มีความสามารถให้เข้ามาเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยดึงนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาภายในองค์กรปรับกระบวนการทำงานให้เป็น Green Office

ทั้งนี้ ในปี 2561 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ อยู่ที่ 73,616 ล้านบาท Market cap อยู่ที่ 18.70 ล้านบาท นับว่าเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งขนาดและสภาพคล่อง ขณะเดียวกันตลาดทุนไทยยังเป็นแหล่งระดมทุนสำคัญของกิจการอย่างต่อเนื่องโดยในปีที่ผ่านมามีขนาด Market cap ของหุ้นIPO กว่า 4.26 แสนล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งอัตราการเติบดตของตลาดทุนไทนในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาสูงสุดในระดับภูมิภาค

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking