วารสารการเงินธนาคาร
CEO Talk : ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

ทีบอร์ พานดิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

 

ก้าวสู่ “The Best Bank”

ดีที่สุดในมุมมองลูกค้า

 

            ธนาคารซิตี้แบงก์ เป็นเครือข่ายธนาคารต่างชาติที่มีประวัติการให้บริการในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2510 และได้ขยายกิจการจนกลายเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีรากฐานมั่นคงแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยปัจจุบัน ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทยให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าองค์กร สถาบันและลูกค้าบุคคลมากกว่า 1 ล้านราย ผ่านสาขาธนาคาร 3 แห่ง และสาขาสินเชื่อบุคคลอีก 31 สาขา ครอบคลุมตั้งแต่ หน่วยงานของรัฐ บริษัทข้ามชาติ องค์กรชั้นนำในประเทศ สถาบันการเงินตลอดจนลูกค้าบุคคลที่มีความเป็นสากล

            และในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้น เป็นผลพวงจากการเร่งปรับตัวเข้ากับนวัตกรรมยุคใหม่ มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ ทั้งยังเกิดธุรกิจสตาร์ตอัพชั้นนำของโลก ทำให้ธนาคารซิตี้แบงก์เดินเกมครั้งใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็น “The Best Bank” ซึ่งหมายถึงการเป็นธนาคารที่ดีที่สุดในมุมมองของลูกค้าให้ได้

          การเงินธนาคาร ได้สัมภาษณ์พิเศษ ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย หลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา โดยเขาได้เล่าถึงประสบการณ์การเป็นนายธนาคารในช่วงยุค 90 ความเหมือนที่แตกต่างของอาเซียนกับยุโรปตอนกลาง ไปจนถึงกลยุทธ์ที่เรียกว่า “The Best Bank” ที่จะทำให้ธนาคารซิตี้แบงก์เป็นธนาคารที่ดีที่สุด ตลอดจนแผนพัฒนาธุรกิจลูกค้าองค์กรและลูกค้ารายย่อยในปี 2561

 

ยุโรป-เอเชีย ความเหมือนที่แตกต่าง

ลงทุนดิจิทัล เข้าถึงข้อมูลทุกรูปแบบ

            ทีบอร์เล่าให้การเงินธนาคารฟังว่า เขาเริ่มอาชีพนายธนาคารมาตั้งแต่ปี 2538 ในตำแหน่งผู้จัดการฝึกหัดของธนาคาร ABN Amro Bank ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อนจะย้ายมาร่วมงานกับธนาคารซิตี้แบงก์ในปี 2544 ในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายความสัมพันธ์ลูกค้าในประเทศฮังการี ก่อนจะถูกแต่งตั้งให้ดูแลธุรกิจในประเทศที่ธนาคารซิตี้แบงก์ไม่ได้ตั้งสำนักงานอยู่จำนวน 13 ประเทศ และเข้าร่วมเป็นคณะผู้บริหารของ ธนาคารซิตี้แบงก์ ฮังการี

            จากนั้นในปี 2553 เขาขึ้นรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศโรมาเนียเต็มตัว และยังดูแลธุรกิจในประเทศบัลแกเรีย รวมถึงดูแลธุรกิจ Corporate Bank ในประเทศยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกด้วย

            ในปีนี้จะเป็นปีที่ 17 ที่ ทีบอร์ เข้ามาทำงานในรั้วของธนาคารซิตี้แบงก์ และยังเป็นปีที่มีความท้าทายมากสำหรับเขา เพราะจะเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนอาเซียน การแข่งขันในธุรกิจธนาคารที่แตกต่างออกไป หลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย ดูแลครอบคลุมไปถึงประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว

 

ติดตามคอลัมน์ CEO Talk ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนมีนาคม 2561 ฉบับที่ 431 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศ 

และในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking