Who 's Who
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง

นายอามัน โชวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้งนายวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางตัวแทน  โดยมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มผลผลิต และขนาดของช่องทางตัวแทน พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ซึ่งจะนำทัพตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงสรรหา ฝึกอบรม และพัฒนาทีมงานตัวแทนมืออาชีพ คุณภาพระดับโลกเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังดูแลหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาศักยภาพตัวแทน การฝึกอบรม และการปฏิบัติการตัวแทน

สำหรับนายวิชัยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารช่องทางตัวแทนมาเกือบ 30 ปี โดยก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมงานกับพรูเด็นเชียล ประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารช่องทางตัวแทนระดับสูงในบริษัทประกันภัยชั้นนำทั้งของประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจในไทย

"แม้ว่าในปัจจุบัน คนไทยจะมีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้นก็ตาม ประเทศไทยก็ยังคงเป็นตลาดที่มีความสำคัญทางกลยุทธ์สำหรับพรูเด็นเชียล และมีศักยภาพในการเติบโตสูง ผมจึงรู้สึกยินดีที่ได้รับโอกาสในการทำงานร่วมกับพรูเด็นเชียล ประเทศไทย เพื่อสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่ช่องทางตัวแทน"

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking