ข่าวรอบวัน
แบงก์กรุงเทพคาด ลดค่าธรรมเนียมกระทบรายได้ 3-5% เร่งหาส่วนอื่นทดแทน

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) กล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ในวันนี้ ว่า การปรับลดค่าธรรมเนียมบริการช่องทางดิจิทัลต่างๆ ของธนาคารในช่วงที่ผ่านมา อาจจะกระทบรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของธนาคารในปี 61 ประมาณ 3-5% แต่หวังว่าบริการดิจิทัลที่สะดวกมากขึ้นจะช่วยขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มสูงขึ้น และทำให้เรารู้จักลูกค้าดีขึ้น จนสามารถเสนอบริการอื่นๆ เพื่อหารายได้เพิ่มมาทดแทนได้

"การลดค่าธรรมเนียมมีผลกระทบบ้าง แต่การที่มีบริการดิจิทัลออนไลน์ตามการส่งเสริมของภาครัฐก็ช่วยขยายฐานลูกค้าเพิ่ม และมีช่องหารายได้มาทดแทนได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่น่าห่วง"

นายชาติศิริ กล่าวอีกว่า ส่วนนโยบายสาขาธนาคารยังมีนโยบายการเปิดสาขาเพิ่มอยู่ ในปีนี้อาจจะมีจำนวนสาขายังมีเพิ่มขึ้นบ้าง มีลดลงบ้างตามความเหมาะสม เพราะธนาคารมองว่ายังมีลูกค้าที่ต้องการบริการผ่านสาขาอยู่ และการปิดจะต้องพิจารณาไม่ให้กระทบกับความสะดวกของลูกค้าด้วย ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีสาขา 1,165 สาขา

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking