วารสารการเงินธนาคาร
Special Interview : ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ชาติชาย พยุหนาวีชัย

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

The Best & The Biggest Local Bank In Thailand

ตลอดระยะเวลา 105 ปีของธนาคารออมสิน ที่นอกจากจะทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศแล้ว ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาสังคมในทุกด้านเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย ภายใต้ปณิธานของธนาคารออมสินที่เป็นมากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม

ธนาคารออมสินเป็นเสาหลักสำคัญของรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในหลากหลายโครงการ โดยมีแผนงานที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2559 ภายใต้แนวคิด ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม ออมสิ่งแวดล้อม โดยทุกโครงการได้ดำเนินการตามเป้าประสงค์ที่ทางรัฐบาลได้วางไว้ ทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในเชิงบูรณาการได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จากการมุ่งผลักดันเป้าหมายพร้อมปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ ทั้งกระบวนการทางธุรกิจ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล ภายใต้การกำกับและตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2560 และได้เกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดีในทุกด้าน

ในห้วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารออมสินมีผลประกอบการที่ดี จนสามารถครองรางวัล Best Retail Bank of the Year 2017 ที่จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร 2 ปีติดต่อกัน และ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เป็นนักการเงินแห่งปี (Financier of the year 2016)

วางเป้าหมาย 6 ด้านสำคัญ

ขึ้นแท่นธนาคารใหญ่และดี

ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารออมสินประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในทุกๆ ด้าน โดยสามารถมีกำไรเติบโตต่อเนื่อง จนในปี 2560 ธนาคารมีกำไร 31,212 ล้านบาท และมีเงินฝาก 2,256,312 ล้านบาท ขณะที่สินเชื่ออยู่ที่ 2,014,123 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นมาจากกระบวนการลดต้นทุนภายในธนาคารและบริหารจัดการหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ให้ลดลง

“หากดูตัวเลขเงินฝาก ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่มีเงินฝากและสินเชื่อมากที่สุด ทำให้โดยรวมธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่สุดในประเทศไทย ซึ่งนับว่าสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังทรงตัว”

ชาติชายกล่าวอีกว่า แม้จะเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถการันตีถึงความมั่นคงถาวร ดังนั้น ก้าวต่อไปของธนาคารออมสิน คือ ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น The Best & Biggest Local Bank in Thailand “ธนาคารที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด” เพื่อตอกย้ำว่า ไม่ใช่ใหญ่และต้องดีด้วย

“ช่วงเวลา 3 ปีที่เข้ามาดูแลธนาคารออมสิน มาจนถึงวันนี้ถือว่าไปได้ไกลกว่าแผนที่วางเอาไว้ สามารถทำให้แบรนด์ของออมสินดีขึ้นเป็นธนาคารที่ทันสมัย และทำให้ออมสินก้าวขึ้นเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดในประเทศได้ นับว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญ”

 

ติดตามคอลัมน์ Special Interview ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนพฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 433 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศ 

และในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi

 

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking