วารสารการเงินธนาคาร
Cover Story : 300 Best Public Companies of the Year 2018

 300 Best Public Companies of the Year 2018

ประกาศผลการจัดอันดับ 300 Best Public Companies of the Year 2018 บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง (INTUCH) ครองแชมป์บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ด้าน บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) คว้าบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

            ในปี 2560 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีผลประกอบการสูงขึ้นทั้งยอดขายและกำไรสุทธิ โดยมียอดขายรวม 11.01 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 9.72% และมีกำไรสุทธิรวม 9.82 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.05% ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคที่ได้รับผลดีจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่รายได้จากภาคการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลบวกต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทจดทะเบียนให้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

            โดยหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ หมวดพาณิชย์ หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ และหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ มีการเติบโตทั้งด้านยอดขายและกำไรสุทธิ รวมถึงมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นจากปี 2559 ส่วนกำไรสุทธิของหมวดธนาคารปรับตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องมาจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น

            สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีกำไรสุทธิ4.97 พันล้านบาท ทำให้ปี 2560 กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai รวมทั้งสิ้น 9.9 แสนล้านบาท

            การจัดอันดับ 300 Best Public Companies of the Year 2018 หรือ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ของ วารสารการเงินธนาคาร จึงถือเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของบริษัทจดทะเบียนที่ยังสามารถสร้างผลประกอบการได้อย่างโดดเด่นและแข็งแกร่ง ทั้งขนาดของบริษัท ความสามารถในการทำกำไร และผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งยังมีสภาพคล่องที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามาลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

            สำหรับผลการจัดอันดับ 300 Best Public Companies 2018 ปรากฏว่า บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้แก่ บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง (INTUCH) บริษัทแม่ของ “AIS” ยักษ์ใหญ่แห่งธุรกิจสื่อสารโทรโคมนาคม และ “ไทยคม” ผู้นำแห่งธุรกิจดาวเทียม

บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้แก่ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) ผู้ให้บริการเติมเงินมือถือ-ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ “บุญเติม”

บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม มี 7 บริษัท ได้แก่ บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง (INTUCH) บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) บมจ.ไทยออยล์ (TOP) บมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป (TU) บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) บมจ.ไทยเรยอน (TR)

 

ติดตามคอลัมน์  Cover Story ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนพฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 433 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศ 

และในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking