Who 's Who
อาคเนย์ แต่งตั้ง “ภฤตยา สัจจศิลา” นั่งแท่นกรรมการผู้จัดการอาคเนย์ประกันชีวิต

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน เปิดเผยว่า กลุ่มอาคเนย์ฯ ประกาศแต่งตั้ง นางภฤตยา สัจจศิลา ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อเดินหน้าพัฒนาธุรกิจทั้งด้านนโยบาย การบริหารช่องทางตัวแทนประกันชีวิต นำทัพสรรหา ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพตัวแทนมืออาชีพ รวมทั้งพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตให้กับอาคเนย์ประกันชีวิต

สำหรับ นางภฤตยา สัจจศิลา สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จาก University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย โดยก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมงานกับอาคเนย์ประกันชีวิต นางภฤตยา เคยร่วมงานกับบมจ.กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต ในตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารงานลูกค้า(Chief Customer Officer -CCO) มีผลงานโดดเด่นด้านการจัดการบริหารโครงการขนาดใหญ่ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า ตลอดจนด้าน E-Commerce และการตลาดดิจิตอล

นายโชติพัฒน์ กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีที่ คุณภฤตยา มาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ อาคเนย์ประกันชีวิต ซึ่งคุณภฤตยามีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้า และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ ด้วยศักยภาพและประสบการณ์อันยาวนานกว่า 17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต ทำให้ผมเชื่อมั่นว่าคุณภฤตยา จะนำอาคเนย์ประกันชีวิตให้เติบโตก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างแข็งแกร่ง โดยเชื่อมโยงกับแผนการขยายธุรกิจของ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

ขณะที่ นางภฤตยา สัจจศิลา กล่าวว่า ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับอาคเนย์ ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานถึง 72 ปี และเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่มทีซีซีที่มีความมั่นคงแข็งแกร่ง ดิฉันมั่นใจว่าด้วยความรู้และประสบการณ์ที่มี จะทำให้อาคเนย์ประกันชีวิตเติบโตและนำความสำเร็จมาสู่ทุกฝ่าย สร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับลูกค้าของอาคเนย์ทุกคน

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking