Road to Wealth
ดูอย่างไรกองทุนไหน สอบได้ หรือ สอบตก

 

 

          #กองทุนไหนดี ยังคงเป็นคำถามยอดฮิต และเป็นคำถามที่หาคำตอบที่ถูกต้องสำหรับทุกคนได้ยาก เพราะกองทุนมีเป็นร้อยเป็นพันกองทุน (ตัวเลขล่าสุดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คือ 1,491 กองทุน) จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 23 แห่ง

          ในการเลือกกองทุนที่ดี ก็ยังมีวิธีการตัดสินหลายอย่าง ดูกันหลายแง่มุม แต่ส่วนใหญ่ก็จะต้องมี “ผลดำเนินงานย้อนหลัง” เป็นหนึ่งในหัวข้อประกอบการตัดสินใจ (แม้ว่าจะมีคำเตือนอยู่ตลอดว่า “ผลตอบแทนในอดีตไม่ใช่เครื่องยืนยันผลดำเนินงานในอนาคต” ก็ตาม)

          แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะหากองทุนยอดเยี่ยมตลอดกาล เพราะแต่ละกองทุนก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะในแต่ละช่วงเวลา แต่ถ้าอยากจะรู้ว่า หากเทียบกับกองทุนในกลุ่มเดียวกัน ที่มีนโยบาการลงทุนแบบเดียวกัน ใครจะ “สอบได้” หรือ “สอบตก” ก็ต้องไปดูจาก Peer Group Performance ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน   

 

 

          หน้าตาของ Peer Group Performance หรือ ข้อมูลเปรียบเทียบผลดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์ ก็จะประมาณนี้ ซึ่งถามหาได้จาก บลจ. ทุกแห่ง หรือถ้าอยากเห็นแบบเต็มๆ ไปดาวโหลดได้ที่ ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

          ข้อมูลเปรียบเทียบผลดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นไทล์ จะนำผลดำเนินงาน และ ความผันวน (Standard Deviation) ของกองทุนทุกกองทุนในกลุ่มนโยบายการลงทุนเดียวกันมาเรียงกันตั้งแต่น้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุด แล้วขีดเส้นแบ่งกลุ่มผลตอบแทน 5 เส้น

          5th Percentile

          25th Percentile

          50th Percentile

          75th Percentile

          95th Percentile

          เหมือนเป็นการ “ตัดเกรด” คะแนนสอบของเด็กนักเรียน ตั้งแต่คะแนน TOP ของห้อง (เกรด A) ไปจนถึงคะแนนบ๊วยของห้อง และสอบตกติด F

 

 

         แต่ถ้ายัง งงๆ กับการจัดลำดับกองทุนแบบ “เปอร์เซ็นไทล์” ลองนึกถึงการเรียงลำดับความสูงของคน 10 คน (ตามภาพ) ซึ่งหาก “คุณ” สูง 180 ซม. พอมาเรียงกันแล้วอยู่ในลำดับที่ 6 แปลว่า คุณอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 (60th Percentile) โดยที่มีคนอีก 60% ที่สูงน้อยกว่า และมีอีก 3 คนที่สูงมากกว่า

 

 

          ขณะที่การแบ่งกลุ่มกองทุนด้วยการขีดเส้นเปอร์เซ็นไทล์ 5 เส้น จะเป็นการแบ่งกองทุนออกเป็น 6 กลุ่ม (ตามภาพ)

          กลุ่มแรก (สีเขียวเข้ม) คือ กลุ่มที่มีผลดำเนินงานดีที่สุด 5% แรกของกลุ่มนโยบายลงทุนเดียวกัน  

          กลุ่มสอง (สีเขียว) คือ กลุ่มที่มีผลดำเนินงานอยู่ระหว่าง 5%-25% ของกลุ่มนโยบายลงทุนเดียวกัน

          กลุ่มสาม (สีเขียวอ่อน) คือ กลุ่มที่มีผลดำเนินงานอยู่ระหว่าง 25%-50% ของกลุ่มนโยบายลงทุนเดียวกัน

          กลุ่มสี่ (สีเหลือง) คือ กลุ่มที่มีผลดำเนินงานอยู่ระหว่าง 50%-75% ของกลุ่มนโยบายลงทุนเดียวกัน

          กลุ่มห้า (สีส้ม) คือ กลุ่มที่มีผลดำเนินงานอยู่ระหว่าง 75%-95% ของกลุ่มนโยบายลงทุนเดียวกัน

          กลุ่มหก (สีแดง) คือ กลุ่มที่มีผลดำเนินงานต่ำที่สุด 5% สุดท้ายของกลุ่มนโยบายลงทุนเดียวกัน

 

 

 

          ทีนี้ลองมาดู “ของจริง” กันดีกว่า โดยหยิบผลดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ของกลุ่มกองทุนหุ้นทั่วไป (Equity General) ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 จะเห็นผลตอบแทนที่เป็นเส้นแบ่งเกรดกองทุน

          5th Percentile = 24.26%

          25th Percentile = 21.99%

          50th Percentile = 17.58%

          75th Percentile = 12.78%

          95th Percentile = 3.93%

          เห็นข้อมูลนี้แล้วรีบหยิบกองทุนหุ้นทั่วไปที่เราสนใจอยู่ มาเปรียบเทียบก็จะรู้ว่า กองทุนนั้น “สอบได้” หรือ “สอบตก” เมื่อเทียบกับเพื่อนๆ ในกลุ่มเดียวกัน  

          สมมติว่า กองทุน AAA มีผลดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ณ 30 เมษายน 2561 อยู่ที่ 25% แสดงว่า กองทุน AAA อยู่ในกลุ่ม TOP5 เอาชนะกองทุนอื่นๆ อีก 95% ในกลุ่มเดียวกัน

          ขณะที่ กองทุน BBB มีผลดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ณ 30 เมษายน 2561 อยู่ที่ 19% แสดงว่า กองทุน BBB อยู่ตรงกลางระหว่างเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25-50 ทำผลงานได้ดีกว่าเพื่อนกองทุนครึ่งหนึ่ง ไม่ได้เก่งที่สุด แต่ก็ไม่ได้แย่ที่สุดเหมือนกัน

          แต่จริงๆ แล้ว กองทุนไหนจะสอบได้ หรือ สอบตก ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราด้วย เพราะถ้าเราเป็นคุณครูใจดี ปล่อยเกรดสักหน่อยอาจจะ “ตัดเกรดสอบผ่าน” ไว้ที่ 50% แต่ถ้าคุณครูเฮี้ยบๆ หน่อยอาจจะตัดแค่ 25%

          แต่ไม่ว่า จะตัดเกรดกันตรงไหน ถ้าดูผลตอบแทนเสร็จแล้ว อย่าลืมดูความเสี่ยงของกองทุนด้วยนะคะ เพราะกองทุนที่สอบผ่านด้านผลดำเนินงาน อาจจะสอบตกด้านความเสี่ยงก็ได้  

 

 


Related News