ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร PIM จับมือซีพีเอฟ ปั้นบัณฑิตมืออาชีพสู่ปีที่ 4

อาจารย์ ดร.ถิรนันท์ ศรีกัญชัย (ที่ 3 จากขวา) คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ร่วมกับ นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสุกร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีที่ 4 เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมและอาหาร พร้อมพัฒนาเยาวชนไทยเป็นบัณฑิตมืออาชีพที่สามารถทำงานได้ทันที รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย สู่การเป็นครัวของโลก

ทั้งนี้ ดร.รูธ แมคโดนัลด์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยไอโอวาสเตท สหรัฐอเมริกา ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษเรื่องอาหารต้านมะเร็ง โดยมี รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ (ที่ 4 จากขวา) อธิการบดี PIM และ รศ.ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร PIM ร่วมด้วย

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking