บล/บลจ/ประกัน
บลจ.ยูโอบี ออกกอง Absolute Return กระจายลงทุนหุ้นทั่วโลก

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) นำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น (UGEAR) กระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก ผ่านกองทุนหลัก Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation) ซึ่งบริหารพอร์ตด้วยกลยุทธ์ Market Neutral Strategy มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกโดยไม่ขึ้นกับภาวะตลาด (Absolute Return) ลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท และหากลงทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากวงเงินคุ้มครองประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เปิดเสนอขาย 18-26 มิ.ย.นี้

 

            นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจทั่วโลกที่ปรับเปลี่ยนรวมถึงทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจหลักได้ส่งผลต่อมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนทุกประเภทให้มีความผันผวน  จึงมีแนวคิดหาการลงทุนที่สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนเป็นบวกได้โดยไม่ขึ้นกับภาวะตลาด (Absolute return) และมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่อิงกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป (Market Neutral)

            โดยร่วมมือกับธนาคารยูโอบี บริษัทประกันชั้นนำอย่างพรูเด็นเชียล และพันธมิตรการลงทุนระดับสากลคือ Old Mutual Global Investors (UK) Limited คัดสรรการลงทุนที่ตอบโจทย์ดังกล่าวให้กับกลุ่มลูกค้าของธนาคารยูโอบี นำเสนอเป็น กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น (UGEAR) 

            นอกจากนี้สำหรับยอดลงทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ยังมีสิทธิได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนที่และกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ

            สำหรับกองทุน UGEAR จะลงทุนผ่านกองทุนหลัก Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation) ซึ่งบริหารโดย Old Mutual Global Investors (UK) Limited ทั้งนี้ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น (UGEAR) (กองทุนรวมที่ความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน) ระดับความเสี่ยง 6 กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เน้นลงทุนหุ้นทั่วโลก ด้วยกลยุทธ์มุ่งสร้างผลตอบแทนของกองทุน (Absolute Return) ลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ที่ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

            รวมถึงลงทุน Derivatives ทั้งขาซื้อ (Long) และขาย (Short) ซึ่งมูลค่ารวมการทำ Long Position จะใกล้เคียงกับมูลค่ารวมการทำ Short Position เพื่อลดความเสี่ยงของตลาดลงให้ใกล้ศูนย์ และปัจจุบันกองทุนหลักมีการควบคุมความผันผวนของกองทุนให้อยู่ไม่เกิน 6% (ณ มีนาคม 2561)

 

            นายกิติวัฒน์ นันทวัฒน์ศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการลงทุนและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บลจ.ยูโอบี ยังมีมุมมองบวกต่อตลาดหุ้น แต่อย่างไรก็ตามด้วย valuation หุ้นในหลายๆ ประเทศเริ่มตึงตัวในช่วงสั้น หลังจากมีการปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วในปี 2560 ที่ผ่านมา ประกอบกับการปรับขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในหลายๆ ประเทศนำโดยสหรัฐที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่อง Trade war ระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆ ความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ (Geopolitical Risk) ซึ่งจะส่งผลต่อเงินเฟ้อให้ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดและนำไปสู่การปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วนั้น จะส่งผลให้ตลาดหุ้นในปีนี้มีความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีที่แล้ว

            นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นกว่าในอดีต กล่าวคือ เวลาหุ้นขึ้น ราคาตราสารหนี้ขึ้น ในขณะที่เวลาหุ้นลง ตราสารหนี้ก็ปรับตัวลง ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนแบบเดิมๆ อาจจะลดความเสี่ยงได้ไม่มาก และเนื่องจากธนาคารยูโอบีมีการแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้าภายใต้หลักการคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk First) เป็นอันดับแรก จึงมองว่าการลงทุนในกองทุน UGEAR จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้

ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุนหลัก Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation)


Related News