ข่าวรอบวัน
ร่วมสนุกกับวารสารการเงินธนาคาร

 

ง่ายๆ เพียงแค่ตอบแบบสอบถาม ที่ลิงก์ http://bit.ly/2HEA9Yi หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในรูปกิจกรรม หรือในหนังสือคอลัมน์เคาะเหรียญ ฉบับ 435 เดือนกรกฎาคม 2561 

 

QR code ตอบแบสอบถาม

 

ทั้งนี้กองบรรณาธิการจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถามเพื่อรับรางวัล ดังนี้

      1. หนังสือธนบัตรในรัชการที่ 9 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 10 รางวัล

      2. บัตรโดยสาร BTS Limited Editon "MONEY EXPO" 10 รางวัล

      3. กระเป๋าผ้ารักษ์โลก "MONEY EXPO" 10 รางวัล

หมายเหตุ : หมดเขตตอบแบบสอบถาม 31 สิงหาคม 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในทุกช่องทางของการเงินธนาคาร

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking