Who 's Who
ครม. ตั้ง “ปรเมธี วิมลศิริ" นั่งประธานแบงก์ชาติ

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แทนนายอำพน กิตติอำพน ที่หมดวาระลง

 


Related News