ข่าวรอบวัน
ยอดใช้พร้อมเพย์ทะลุ 2.4 ล้านรายการต่อวัน สมาคมแบงก์การันตีระบบล่มคืนเงินใน 1 วัน

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลของธนาคารตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม พบว่าขณะนี้มีลูกค้ามาทำธุรกรรมโมบายแบงก์กิ้งผ่านพร้อมเพย์ เพิ่มขึ้นอย่างมาก

โดยมีจำนวนธุรกรรม 250 ธุรกรรมต่อวินาที ทำให้บางช่วงมีการทำธุรกรรมที่ติดขัดบ้าง ดังนั้นภายหลังจากการหารือร่วมกับทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) จึงมีข้อตกลงกำหนดระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร (SLA) ร่วมกันว่า หากกรณีที่เกิดระบบโมบายแบงก์กิ้งล่ม ทำให้การโอนเงินในธุรกรรมนั้นถูกตัดเงินไปแล้วแต่ยอดเงินยังไม่เข้าบัญชีผู้รับ ทุกธนาคารจะต้องคืนเงินให้ลูกค้าให้เร็วที่สุดหรือภายใน 1 วัน จากเดิมที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูล 2-3 วัน เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีเหตุการณ์ระบบพร้อมเพย์ล่มในการในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ไม่มีเหตุการณ์ระบบล่มอีก ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานยอดการลงทะเบียนในระบบพร้อมเพย์ ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2561 อยู่ที่ 43.6 ล้านเลขหมาย เป็นการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน 28.3 ล้านเลขหมาย ลงทะเบียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 15.2 ล้านเลขหมาย พร้อมเพย์นิติบุคคล 59,000 เลขหมาย และ e wallet ID จำนวน 85,000 เลขหมาย ขณะที่การใช้งานผ่านพร้อมเพย์สะสม ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2561 มีปริมาณ 450 ล้านรายการ มูลค่า 2.2 ล้านล้านบาท ซึ่งปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 2.4 ล้านรายการ


Related News