ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมทดแทน

นายประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุนบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Smart จำนวนเงิน 740,000 บาท ให้แก่ นางจิรพันธุ์ เอี้ยงกลาง (กลาง) ผู้รับประโยชน์และเป็นมารดาของนายกรกช นิลกำเนิด ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุโดยสารรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนทำให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยมีนางสาวสมฤทัย วรรณคล้ำ (ขวา) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรามอินทรา กม.10 ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยา

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking