Hot Events
วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับพันธมิตรมอบโครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและแปลงสาธิตแก่นตะวัน แห่งที่ 8” แก่โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา

วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ซี.ไอ. จำกัด,  ครอบครัวข่าว 3 และบริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด จัดโครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและแปลงสาธิตแก่นตะวัน” แห่งที่ 8 และโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการออมเงินในหัวข้อ “4 รู้สู่การออม” และกิจกรรม “เสริมความรู้ดูฟาร์มโคนมให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี  ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมาเมื่อวันเสาร์ที่ 18สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่งานมหกรรมการเงินMoney Expo จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expoภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo, ประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, อดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), โศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน), ดร.ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน ประธานกรรมการบริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ร่วมมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและชุมชนโดยมี คมสรณ์ นิธิปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับมอบโครงการ

 

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking