ธนาคาร / องค์กรธุรกิจ
LH Bank ออกแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน และ 24 เดือน ชูดอกเบี้ยสูงโดนใจ 1.75% และ 1.85% รับดอกเบี้ยรายเดือน

นายนพคุณ ทอดสนิท ผู้ช่วยสายงานกิจการสาขา ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มองหาเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูง ได้แก่ เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี และเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี สามารถร่วมเข้าแคมเปญนี้โดยมียอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 ถึง 20,000,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน และโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ให้อัตโนมัติ เพื่อเป็นการอำนวยความความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ จากที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ลดการคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อธนาคารนั้น บัญชีเงินฝากประจำพิเศษจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ฝากเงินเพื่อเป็นการกระจายการออมอีกช่องทางหนึ่ง ลูกค้าที่สนใจสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือ ยอดเงินฝากในโครงการครบ 6,000 ล้านบาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขา หรือโทร 0 2359 0000 หรือ www.lhbank.co.th 


Related News