วางแผนการเงิน การออม เกษียณ
ทำไมคนไทยแก่ก่อนรวย

อีกไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะเป็นประเทศมีผู้สูงวัยจำนวนมากที่สุดในอาเซียน และได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอีกด้วยนะ!!


ที่มา : MPG Research Brief หัวข้อ สังคมสูงวัยกับความท้าทายของตลาดแรงงานไทย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์


Related News