วารสารการเงินธนาคาร
Cover Story : RED ZONE CYBER SECURITY แบงก์ไทย

Cyber Security

แบงก์ไทย

เข้าสู่ Red Zone

 

 

          แบงก์ชาติยกระดับ Cyber Security เข้าสู่โซนสีแดง (Red Zone) เผย 4 หัวใจสำคัญรับมือภัยไซเบอร์ พร้อมใช้ Framework จัดการระบบ IT ของธนาคารพาณิชย์ เตรียมจัดตั้ง National Cyberดูแลเรื่องภัยไซเบอร์ของประเทศเผยการจัดการทางทางโซเชียลของไทยอยู่ในอันดับที่ 20 จาก 165 ประเทศทั่วโลก

การทำธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทั้งความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้มากขึ้น มีต้นทุนถูกลงและให้บริการที่หลากหลายมากขึ้นโดยการทำธุรกรรมOnlineต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากตามการเพิ่มขึ้นของการเชื่อมต่อช่องทาง Online และปริมาณการใช้งานของลูกค้ารวมถึงการเพิ่มขึ้นของผู้เล่นรายใหม่

โดย World Economic Forumได้จัดให้เรื่องภัยไซเบอร์เป็นความเสี่ยงสำคัญระดับโลกที่คาดว่าจะเป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและถี่มากขึ้นในช่วงเวลาอีก 10 ปีข้างหน้า และภาคการเงินเป็น 1 ใน 3 เป้าหมายหลักของการโจมตีนอกจากภาครัฐ และ Healthcareซึ่งการจัดการทางทางโซเชียลของประเทศ ไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 20 จาก 165 ประเทศทั่วโลก

 

4 หัวใจหลักรับมือภัยไซเบอร์

เตรียมจัดตั้ง National Cyber

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เปิดเผยว่า นอกจาก ธปท.จะดูแลเรื่องความมั่นคงของระบบธนาคารแล้ว ปัจจุบันเรื่อง Cyber Security เป็นสิ่งที่ ธปท.ให้ความสำคัญมากโดยได้ยกระดับการดูแลเรื่อง Cyber Securityไว้ที่โซนสีแดง (Red Zone) เนื่องจากความเสี่ยงด้านภัยไซเบอร์เป็นเรื่องสำคัญอยู่ใกล้ตัวสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้ยกระดับเรื่อง Cyber Security ไว้ที่ระดับสีแดงเช่นเดียวกัน

“Cyber Security เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แพร่กระจายเร็วและซับซ้อนดังนั้น ธปท.จึงให้น้ำหนักเรื่องนี้ไว้ที่สีแดง เพราะจะทำให้ไม่ประมาท”

โดยนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยจาก Cyber Risk ของธปท. มีด้วยกัน 4 ด้านคือ การป้องกัน (Protect) การตรวจจับ (Detect) การรับมือและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว (Respond) และกู้ระบบกลับในเวลาที่ทันการณ์ (Recovery) รวมถึงการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าของสถาบันการเงิน

 ติดตามคอลัมน์ Cover Story ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 437 บนแผงหนังสือชั้นนำทั้่วประเทศ 
และในรูปแบบดิจิทัล : https://goo.gl/U6OnIi


Related News