ข่าวประกัน
BKI จ่ายสินไหมประกันสวนทุเรียนทันใจ

นายชัยรัตน์ จงธรรมจินดา (ซ้าย) ผู้จัดการสาขาชุมพร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยสวนทุเรียนให้แก่นางเสาวลักษณ์ เพชรแก้ว (ขวา) ผู้เอาประกันภัย จากกรณีที่ต้นทุเรียนถูกลมพายุพัดโค่นล้มได้รับความเสียหาย ซึ่งกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายแรกและรายเดียวที่รับประกันภัยสวนทุเรียน ณ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking