ข่าวรอบวัน
สำรวจแรงซื้อตลาดหุ้นไทยจากกองทุนในประเทศ

ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แดงทั่วกระดาน เปิดตลาด SET Index ดิ่งลงไปกว่า 40 จุด เกาะกระแสไปกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่ดิ่งลงอย่างหนัก แรงกดดันหลักมาจากต่างประเทศ แต่ก็มีปัจจัยภายในประเทศเข้ามาผสมโรงด้วยคือ กระแสข่าวอาจไม่ต่ออายุการลดหย่อนภาษี ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

 

            ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัส (ASP) เปิดเผยว่า ในภาวะที่กระแส Fund Flow ยังไม่ไหลเข้า เห็นได้ว่า SET Index ช่วงนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงซื้อจากเม็ดเงินในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน สะท้อนได้จากค่า correlation ระหว่าง SET Index กับแรงซื้อสุทธิของนักลงทุนสถาบัน ช่วงเดือนต.ค.2559 – เดือนก.ย.2561 สูงถึง 0.77

            โดยต้องยอมรับว่า แรงซื้อจากนักลงทุนสถาบัน หรือกองทุนในประเทศ ส่วนหนึ่งมาจาก LTF ซึ่งแรงจูงใจหลักของกองทุน LTF ก็คือการได้ลดหย่อนภาษีนั่นเอง ดังนั้นหากไม่ต่ออายุลดหย่อนภาษีให้ LTF ก็ค่อนข้างมีผลต่อเม็ดเงินลงทุนมากพอสมควร

            หากพิจารณาจากสถิติตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นมา พบว่า นักลงทุนสถาบันซื้อหุ้นไทยแล้วกว่า 1.36 แสนล้านบาท และถ้าดูย้อนหลังไปอีก ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ประมาณเกือบ 5 ปี มียอดซื้อสุทธิแล้วถึง 3.81 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเม็ดเงินจาก LTF กว่า 1.76 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 46% ของยอดซื้อสุทธิทั้งหมด

            ด้านข้อมูลล่าสุดในเดือนก.ย.2561 มีกองทุน LTF ทั้งหมด 89 กองทุน มูลค่าสินทรัพย์รวมสูงถึง 3.9 แสนล้านบาท จึงปฎิเสธไม่ได้เลยว่า LTF เป็นเม็ดเงินหลักในการซื้อสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนสถาบันในประเทศ

            ทั้งนี้ หากไม่ต่ออายุการลดหย่อนภาษีสำหรับกองทุน LTF ฝ่ายวิจัย ASP เชื่อว่า น่าจะกดดันแรงซื้อในตลาดหุ้นไทยของนักลงทุนสถาบันให้หายไปเกือบครึ่งหนึ่ง และจะทำให้ SET Index ปรับขึ้นได้ยาก อย่างไรก็ตามยังต้องรอดูแนวทางอื่นที่จะเข้ามาช่วยลดผลกระทบ

            โดยอาจมีได้หลายแนวทาง เช่น การออกกองทุนประเภทใหม่มาทดแทน LTF การดูแลกองทุน LTF เดิมที่จะกลายเป็นกองทุนเปิด Equity Fund หลังปี 2562 รวมถึงอาจได้เห็นการยืดเวลาการให้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับ LTF ต่อไปก็เป็นได้

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking