ข่าวรอบวัน
สมาคมตลาดตราสารหนี้ เผย 9 เดือนแรก ต่างชาติซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยกว่า 1 แสนลบ.

สมาคมตลาดตราสารหนี้ (ThaiBMA) เผยมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชน ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 61 มีมูลค่ารวม 3.59 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.8% จากสิ้นปี 60 ขณะที่กระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าตราสารหนี้ไทยต่อเนื่องอยู่ที่ 108,985 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติถือครองตราสารหนี้ไทยรวม 940,349 ล้านบาท คิดเป็น 7.53% ของมูลค่ารวมตลาดตราสารหนี้ไทย คาด ธปท.คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปจนถึงสิ้นปี 61

                นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ (ThaiBMA) เปิดเผยว่า ตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มูลค่าคงค้างรวมอยู่ที่ 12.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2% จาก 11.64 ล้านล้านบาทเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา ด้านการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองมียอดการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 82,093 ล้านบาท ลดลง 9.14% เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา

 

                มูลค่าคงค้างตราสารหนี้เอกชนโดยรวมยังเพิ่มขึ้น

                มูลค่าคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชน ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 61 มีมูลค่ารวม 3.59 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.8% จากสิ้นปี 60 ซึ่งมีมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชนรวม 299,402 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในตราสารหนี้ระยะยาวซึ่งมีมูลค่ารวม 7.1 แสนล้านบาท สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา 18.69% เป็นการออกเพิ่มขึ้นจากทั้งภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง และสถาบันการเงิน

                โดยในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงทุกกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือมีมูลค่าการออกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือสูง (AA- ถึง AAA+) ออกเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนกลุ่มที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Non-rated) กว่า 68% เป็นการออกหุ้นกู้มีหลักประกัน (Secured bond)

                “ภาพรวมการออกตราสารหนี้ระยะสั้น 9 เดือนแรก มีมูลค่าการออกเพิ่มขึ้น 13.74% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการออกเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงมีการออกลดลง 10.3% และสถาบันการเงิน มีการออกลดลง 54.7% โดยการออกตั๋วแลกเงิน (BE) ของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงมีมูลค่าลดลง 19.4%”

                ทั้งนี้ การเสนอขายตั๋วแลกเงินแก่นักลงทุนกลุ่ม PP10 ลดลง 31.13% ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงเกณฑ์การเสนอขายตั๋วแลกเงิน ในกรณีการเสนอขายวงแคบไม่เกิน 10 ราย โดยใน 10 รายจะต้องมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือเป็นนักลงทุนสถาบัน รวมถึงเป็นนักลงทุนรายใหญ่ (HNW) ซึ่งถ้าเป็น HNW จะต้องทำผ่านตัวกลาง และจัดให้มีกระบวนการกลั่นกรองอย่างเหมาะสม

 

                Fund flows ของนักลงทุนต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่อง

                ด้านกระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Fund flows) พบว่า นักลงทุนต่างชาติยังคงเข้าลงทุนต่อเนื่องในตราสารหนี้ไทย (1 ม.ค. 61 - 9 ต.ค.61) โดยมีมูลค่าซื้อสุทธิ 108,985 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในตราสารหนี้ภาครัฐระยะยาว 171,971 ล้านบาท และขายสุทธิหรือครบอายุในตราสารหนี้ระยะสั้น 71,025 ล้านบาท

                ณ สิ้นไตรมาส 3 นักลงทุนต่างชาติถือครองตราสารหนี้ไทยรวม 940,349 ล้านบาท คิดเป็น 7.53% ของมูลค่ารวมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้อยู่ที่ 7.5 ปี เพิ่มขึ้นจากต้นปีที่มีการถือครองเฉลี่ย 6.29 ปี ซึ่งการถือครองตราสารหนี้ของนักลงทุนต่างชาติเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ตลาดตราสารหนี้ไทย

                นายธาดา มองว่า การที่นักลงทุนต่างชาติมีความสนใจในตราสารหนี้ไทยเพิ่มขึ้น มาจาก พื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยที่อยู่ในระดับค่อนข้างดี ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลกว่า 10% ของ GDP ขณะที่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และมีหนี้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศไม่ถึง 2% ของหนี้ทั้งหมดของรัฐบาล ดังนั้น ประเทศไทยจึงเป็นแหล่งลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่ค่อนข้างดี

 

                คาดแบงค์ชาติคงอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงสิ้นปี 61

                สำหรับทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงที่เหลือของปีนี้ นายธาดา กล่าวว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรน่าจะปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน

                ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย คาดว่าจะคงอยู่ในระดับเดิมที่ 1.5% ไปจนถึงสิ้นปีนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯในปี 2562 น่าจะชะลอตัวลง หลังจากในปีนี้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมาก ซึ่งในท้ายที่สุด ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมา รวมถึงค่าเงินบาทซึ่งอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างแข็งค่า และเศรษฐกิจไทยที่เริ่มฟื้นตัว ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะมีความระมัดระวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking