ข่าวประกัน
ทิพยประกันภัยเปิดอาคารสำนักงานใหญ่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิด อาคารสำนักงานใหญ่ ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท, ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา  ผู้บริหารและพนักงานบริษัท พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย เข้าเฝ้ารับเสด็จ สำหรับ อาคารทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ เป็นอาคารสูง 25 ชั้น ที่มีความทันสมัย มีฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน มีความพร้อมในการรองรับการให้บริการกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสุงสูด สำหรับในส่วนของพนักงาน ยังมีห้อง TIP Inspiration Chamber เป็น Co Working Space ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้ใช้สำหรับ สร้างแรงบันดาลในการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ไอเดีย แนวคิด ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย

 

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking