ข่าวประชาสัมพันธ์
STA รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม”ประจำปี 2561

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STAได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” ประจำปี 2561 ในฐานะองค์กรที่มีการส่งเสริมนวัตกรรม ทั้งการจัดการองค์ความรู้ความใส่ใจพนักงานและการรังสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้จริง

นายอภิเชต เดชพิชัย ผู้จัดการโรงงาน บริษัท  ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง ขึ้นรับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” ประจำปี 2561ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ [สนช.] ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนายวิเชฐ ตันติวานิช อดีตกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความสำเร็จที่ทางกลุ่มบริษัทศรีตรังได้รับ ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของบริษัทที่สามารถพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งยังช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างยั่งยืน


Related News