Who 's Who
กลุ่มซีไอเอ็มบี แต่งตั้ง ดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ อาหมัด ประธานกรรมการ

กลุ่มซีไอเอ็มบีรายงานข่าวว่า Bank Negara Malaysia หรือ ธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซีย ได้อนุมัติการแต่งตั้ง ดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ อาหมัด ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกลุ่มซีไอเอ็มบี มีผลวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  

                ดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ อาหมัด ร่วมงานกับ ซีไอเอ็มบี โดยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของกลุ่มซีไอเอ็มบีตั้งแต่ปี 2558 และเป็นกรรมการอิสระอาวุโสเมื่อปี 2559 จึงคุ้นเคยกับธุรกิจของซีไอเอ็มบีเป็นอย่างดี และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในมุมของผู้ถือหุ้น และลูกค้า การได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกลุ่มคนใหม่ ดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ จะสละตำแหน่งกรรมการอิสระอาวุโส และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหาของกลุ่ม

                ดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ เข้ามารับตำแหน่งแทน ดาโต๊ะ ศรี นาเซียร์ ราซัค ที่อำลาตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา ดาโต๊ะ ศรี นาเซียร์ ได้ประกาศวางมือจากตำแหน่งประธานกรรมการ รวมถึงทุกๆ ตำแหน่งในกลุ่มซีไอเอ็มบี

                ดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ เป็นชาร์เตอร์ดบัญชี (Chartered Account) ที่ผ่านการอบรม และเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพบัญชีระดับสากลแห่งประเทศอังกฤษ รวมถึงเป็นสมาชิกสภาของ ACCA Global Council เขามีประสบการณ์ด้านคอร์ปอเรตนาน 39 ปี ผ่านการร่วมงานกับองค์กร อาทิ Tenaga Nasional Berhad เคยเป็น CEO ที่ Syarikat Permodalan Kebangsaan Berhad และ Perbadanan Usahawan Nasional Berhad เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ Media Prima Berhad และเคยเป็นกรรมการอิสระ CIMB Bank Berhad, SIRIM Berhad และ Sistem Televisyen Malaysia Berhad.

                ดาโต๊ะ ศรี นาเซียร์ เปิดเผยว่า “ขอแสดงความยินดีกับ ดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ ผู้ซึ่งผมรู้จักตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 และนับถือเป็นอย่างมาก ผมรู้สึกยินดีที่คณะกรรมการใช้เวลาไม่นานหลังจากผมประกาศความตั้งใจที่จะเกษียณ ในการคัดสรรบุคคลที่จะมารับหน้าที่แทนผม ทำให้ผมสามารถสละทุกตำแหน่งในกลุ่มซีไอเอ็มบีโดยมีผลตั้งแต่นี้ไป (ส่งข่าวช้ากว่ามาเลย์ เลยไม่ใส่ว่า “มีผลตั้งแต่วันนี้ไป” – เต้ย) แต่ผมจะยังอยู่ช่วยประธานกรรมการคนใหม่เท่าที่กำลังผมจะช่วยได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนผ่านจะดำเนินไปอย่างเรียบร้อยราบรื่น”  

                เตียห์ ซู ยิน ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหาของกลุ่ม กล่าวในฐานะตัวแทนคณะกรรมการว่า “จากประสบการณ์อันจับต้องได้ของดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ ทั้งบทบาทของการบริหารองค์กรและความสามารถด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร ผสานกับการเป็นหนึ่งในคระกรรมการของซีไอเอ็มบีถึง 3 ปี จะสามารถให้คำแนะนำอันมีค่า และพาองค์กรก้าวข้ามช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ตลอดจนสามารถรักษาความต่อเนื่องของพัฒนาการของกลุ่มซีไอเอ็มบีได้ คณะกรรมการต่างเฝ้าติดตามความเป็นผู้นำที่จะเขาจะนำมาใช้กับยุทธศาสตร์การเติบโตในระยะกลาง ขณะเดียวกันคณะกรรมการขอแสดงความชื่นชมอย่างสุดหัวใจต่อ ดาโต๊ะ ศรี นาเซียร์ ที่นำพา ซีไอเอ็มบี เติบโตจนก้าวเป็นกลุ่มการเงินชั้นนำของอาเซียน พวกเราขอส่งความปรารถนาดี และอวยพรให้เขาประสบแต่สิ่งที่ดีๆ ในอนาคต”                  

                เต็งกู ดาโต๊ะ ศรี ซาฟรูล์ อาซิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มซีไอเอ็มบี กล่าวว่า “ในนามของคณะจัดการ ขอแสดงความยินดี และต้อนรับดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ ในฐานะประธานกรรมการกลุ่มซีไอเอ็มบี พวกเราตั้งตารอคอยคำแนะนำจากเขา ที่จะมีต่อแผนเติบโตธุรกิจที่จะเริ่มขึ้นในปี 2562 ซึ่งจะโฟกัสทั้งเรื่องบุคลากร ลูกค้า ดิจิทัล และความยั่งยืน พร้อมกันนี้ ผมขอฝากความระลึกถึงส่วนตัวที่ผมมีต่อดาโต๊ะ ศรี นาเซียร์ ผู้ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมซีไอเอ็มบี ซึ่งมรดกที่เขาทิ้งไว้จะเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำเร็จของ ซีไอเอ็มบี ในอนาคต”

                ดาโต๊ะ ศรี นาเซียร์ ร่วมงานกับ ซีไอเอ็มบีนาน 29 ปี นับตั้งแต่ปี 2532 โดยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 15 ปี ก่อนจะเป็นประธานกรรมการเมื่อปี 2557 ใต้การนำของเขา ซีไอเอ็มบีเติบโตแฟรนไชส์เล็กๆ ที่เปรียบเหมือนนกกำลังฝึกบิน เติบโตเป็นวาณิชธนกิจชั้นนำของมาเลเซีย และก้าวกระโดดเป็นธนาคารครบวงจรชั้นนำของอาเซียน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยหลักทรัพย์ 9.6 พันล้านริงกิต และมูลค่าตลาดรวม 1.5 พันล้านริงกิต ปัจจุบัน ณ 30 มิถุนายน 2561 มีสินทรัพย์เพิ่มเป็น 5.15 แสนล้านริงกิต และมูลค่าตลาดรวมที่ 5.64 หมื่นล้านริงกิต


Related News