ธนาคาร / องค์กรธุรกิจ
ธนาคารยูโอบี เชิญชวนวางแผนภาษีโค้งสุดท้ายปีนี้ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ รับสิทธิเป็นลูกค้า UOB Wealth Banking

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร (ตรงกลางภาพ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Head of Wealth Products บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี (ไทย) เชิญชวนวางแผนภาษีเพื่อรับประโยชน์จากการลงทุนหรือการบริหารความมั่งคั่ง และตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2561 นี้ เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนสะสมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) ในปี 2561 กับธนาคารตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป หรือมียอดเงินลงทุนสะสมใน LTF และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) กับธนาคารตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิเป็นลูกค้า UOB Wealth Banking เพื่อรับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ


Related News