ข่าวประกัน
กรุงเทพประกันชีวิต มันนี่ เอ็กซ์โป เชียงใหม่ 2018 ชู 3 ขั้นตอนเติมเต็มความสุขทุกเป้าหมาย

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ บีแอลเอ ชวนคุณเติมความสุข ภายใต้แนวคิด “เติมความสุข ให้เต็มทุกเป้าหมาย กับกรุงเทพประกันชีวิต” ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 หรือ มันนี่ เอ็กซ์โป เชียงใหม่ 2018 ด้วยการวางแผนเติมความสุขผ่าน 3 ขั้นตอน

     1. BASE สูตรเติมเต็มเป้าหมาย เลือกวางแผนความสุขที่ตรงกับเป้าหมายทั้งผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครอง วางแผนการออม วางแผนเกษียณ วางแผนภาษีหรือแผนการลงทุน

     2. SYRUP เพิ่มไซรับด้วยความคุ้มครองเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรง คุ้มครองสุขภาพ คุ้มครองทุพพลภาพ คุ้มครองอุบัติเหตุ และ

     3. TOPPING เติมสุขเพิ่มพูน ด้วยการสร้างความมั่งคั่งกับการลงทุน พร้อมป้องกันความเสี่ยง ด้วยกองทุนรวมและประกันวินาศภัย

ผู้เข้าชมงานสามารถรับคำแนะนำทางการเงินดีๆ เพื่อชีวิตมั่นคง การเงินมั่งคั่ง จากทีมที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพของกรุงเทพประกันชีวิตในการวางแผนความสุข ได้ตรงตามเป้าหมาย ด้วยหลากหลายความคุ้มครองและแผนการเงินตามเป้าหมายที่ต้องการ อาทิ วางแผนความคุ้มครอง ด้วยห่วงรัก สมาร์ท ห่วงรัก พรีเมียร์ หรือบีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ วางแผนการออมด้วย บีแอลเอ ทวีผล 10/1 หรือกรุงเทพ 118 วางแผนเกษียณด้วยบีแอลเอ สมาร์ท เพนชั่น 99 หรือปกป้องความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาและโรคร้าย ด้วยบีแอลเอ เฮลธ์พลัส หรือบีแอลเอ อุ่นใจโรคร้าย

รวมถึงการวางแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง ผ่านนวัตกรรมวางแผนการเงิน 3B LINK ที่ครอบคลุมรอบด้านด้วยความคุ้มครองชีวิต และการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมคุณภาพดีเด่นจากบลจ.บัวหลวง และประกันวินาศภัยต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เติมความสุข วางแผนให้เต็มทุกเป้าหมาย ที่บูทกรุงเทพประกันชีวิต โซน A1 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking