ข่าวรอบวัน
KTAM ขายตราสารหนี้ ตปท. 6 เดือนชู 1.55% ต่อปี

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 202 (KTFF202) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 อายุโครงการ 6 เดือน เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งประกอบไปด้วย เงินฝากประจำของ Agricultural Bank China, Bank of China, Qatar National Bank, AL Ahli Bank และบัตรเงินฝาก Industrial And Commercial Bank Of China, China Merchants Bank, Commercial Bank PQSC และพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.55% ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศ มีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ ตามแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ จากการกลับมาแข็งค่าของเงินบาทหลังการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้น ในเดือนกันยายน และการไหลกลับของเงินลงทุนต่างชาติตามกระแส Risk off จากความต้องการหาแหล่งเงินทุนที่ปลอดภัย หลังจากปรับตัวผันผวนอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาโดยสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิ จำนวน 15,247 ล้านบาท

ส่วนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรับบาลสหรัฐอเมริกา มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุตามกระแส Risk on ในตลาดหุ้น จากตัวเลขเศรษฐกิจ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ส่วนใหญ่ออกมาดี รวมถึงความคาดหวังที่ว่าผลการเจรจานอกกรอบของประธานาธิบดีทรัมป์ และประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง จะออกมาดี

ด้านอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10 bps. มาอยู่ที่ 2.91% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13 bps. มาอยู่ที่ 3.04% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14 bps. มาอยู่ที่ 3.22% ต่อปี

กองทุน KTFF202 เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง ต้องการล็อคผลตอบแทน แและโอกาสในการรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร โดยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหัก ณ จ่าย ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

 

ช่องทางการติดต่อ
facebook twitter line

Related News
@moneyandbanking