ข่าวรอบวัน
mark Symbolic of CHANGE จุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงของ LH Bank [ADVERTORIAL]

การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ CTBC Holding โดย CTBC Bank ธนาคารเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน ซึ่งมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นเดือน ก.ย. 61 ของกลุ่มรวมกว่า 6 ล้านล้านบาท และธนาคารอยู่ที่กว่า 4.2 ล้านล้านบาท โดย CTBC Bank มีความเชี่ยวชาญเรื่อง Wealth Management Digital Banking และ Trade Finance จึงเป็นการนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กรมาเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อยกระดับการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล

               

               นับตั้งแต่การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 1 ปีที่ผ่านมา LH Bank มีการพัฒนาการในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย กระบวนการทำงาน และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้า ซึ่งจะเห็นได้จากการพัฒนาบริการ LH Bank M Choice (Mobile Banking Application) ที่มีฟังก์ชั่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องอาทิ การซื้อขายกองทุน การเปิดบัญชีหุ้น การเปิดบัญชีใหม่บนมือถือ

               นอกจากนี้ในต้นปีหน้ายังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้อาทิบริการด้าน Trade Financeบริการการรับชำระเงินจาก e-Wallet ผ่าน QR Code เป็นต้น

                และในครั้งนี้การเปิดตัว mark Symbolic of CHANGE จะทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดในด้านการให้บริการและรูปแบบของสาขาที่เปลี่ยนไปเป็นการปรับลุคภายใต้คอนเซป “We Are Family” เราคือครอบครัวเดียวกัน ซึ่งยังคงไว้ถึงความเป็น Homey ที่ดูสุขุมขึ้นความอบอุ่นเป็นกันเอง และสร้างความน่าเชื่อถือ รวมทั้งได้เพิ่มพื้นที่ Private zone, Private Room เพื่อรองรับความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น โดยสาขาแรกที่ได้มีการปรับรูปแบบใหม่สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล คือ สาขาพาราไดซ์พาร์ค และสาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา สำหรับสาขาในภูมิภาค

               การพัฒนาศักยภาพของสาขาให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory) เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หัวใจหลักของการให้บริการ ได้แก่ “พนักงาน” LH Bank มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งด้านทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญแก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างงานบริการที่มีคุณค่าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด เมื่อใช้บริการที่ LH Bank ยังรวมถึงการเปลี่ยนเครื่องแบบพนักงานรูปแบบใหม่ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีแก่พนักงาน โดยเน้นความเป็นมืออาชีพ กระฉับกระเฉง คล่องตัวและพร้อมให้บริการลูกค้า รวมทั้งมีความเป็นสากลอีกด้วย

               นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง LH Bank ซึ่งเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรเป็นมาตรฐานสากล และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ตอกย้ำให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการอย่างมืออาชีพ ที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านภายใต้สโลแกน “We are Family”


Related News