ข่าวรอบวัน
ทรัสต์ WHART ฮอต  ผู้ถือหน่วยเดิม – นักลงทุนทั่วไป แห่จอง ล้น หนุนขนาดสินทรัพย์ แตะ 32,700 ล้านบาท

 

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ปลื้ม ปิดจองหน่วยเพิ่มทุนครั้งที่ 3 เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 4 มูลค่าไม่เกิน 4,464.50ล้านบาทผู้ถือหน่วยเดิม และนักลงทุนทั่วไป  ให้การตอบรับล้นหลาม สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทรัสต์ WHART โดยมุ่งโชว์จุดเด่นของทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเป็นโครงการBuilt-to-Suit Warehouse ระดับสากล บนทำเลทองที่มีศักยภาพสูง จุดยุทธ์ศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ ด้าน ผู้จัดการกองทรัสต์ WHART “ ปิยะพงศ์พินธุประภา”ระบุ หลังเพิ่มทุน ส่งผล ขนาดทรัพย์สินรวมเพิ่มเป็น 32,700 ล้านบาท มั่นใจเพิ่มทุนครั้งนี้จะสร้างผลตอบแทนที่ดี ให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีเสถียรภาพ

                 นางสาวรวีรัตน์ สัจจวโรดม ผู้ช่วยผู้บริหารงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย กองทรัสต์ WHART หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมโกรท เปิดเผยว่า หลังจากที่เปิดให้กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทรัสต์ WHART ที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในวันที่ 15-21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และการเปิดจองซื้อให้กับนักลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 22-27 พฤศจิกายน โดยมีราคาเสนอขาย 10.30 บาท/หน่วย ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่านักลงทุนให้การตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในกลุ่มของนักลงทุนสถาบัน และผู้จองซื้อรายย่อย แสดงความประสงค์เข้าจองซื้อเป็นจำนวนมากโดยมั่นใจว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างมีเสถียรภาพ

                 ด้านนายปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)  กล่าวว่า การเพิ่มทุนครั้งที่ 3 เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่4 มูลค่าไม่เกิน 4,464.50 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการเข้าลงทุน จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ WHART เติบโต แตะระดับ 32,700 ล้านบาทจากเดิมที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 28,084 ล้านบาท

                 ขณะที่ขนาดพื้นที่เช่าคลังและโรงงาน จะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 1,128,000 ตารางเมตรจากปัจจุบันกองทรัสต์WHART มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักจำนวน 20 โครงการซึ่งมีพื้นที่เช่าคลังและโรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 971,578.55 ตารางเมตรบนที่ดินรวม ประมาณ 1,037 ไร่ 2 งาน 73.55 ตารางวา

                 อีกทั้งกองทรัสต์ WHART ยังสามารถรักษาสัดส่วนทรัพย์สินประเภท Freehold ต่อ Leasehold ในระดับใกล้เคียงเดิมประมาณ 70% ต่อ 30% ช่วยลดความเสี่ยงจากการลดมูลค่าของทรัพย์สินของกองทรัสต์ในอนาคต และสามารถรักษาระดับ Occupancy rate ได้ประมาณร้อยละ 90 อย่างต่อเนื่อง ด้วย profile ของผู้เช่าพื้นที่ของกองทรัสต์ ซึ่งส่วนมากเป็นผู้เช่ารายใหญ่และมีความมั่นคง 


Related News