เทคโนโลยีการเงิน
มองอีกมุม....ถ้าประเทศไทยไม่มี 5G

ทั่วโลกต่างทราบดีว่าเทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมหาศาล แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง หากประเทศไทยไม่สามารถผลักดันเทคโนโลยี 5G ให้เกิดขึ้นได้ หรือเกิดช้า ประเทศไทยจะต้องสูญเสียอะไรบ้าง

ในงานสัมมนาพิเศษหัวข้อ “5G DISRUPTION ระลอก 2 IoT พลิกโฉมธุรกิจการเงิน” ในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 2 Money Expo Year-End 2018 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ กสทช. ให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจ โดย กสทช.คาดการณ์ว่า ถ้า 5G ไม่เกิดขึ้น ภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมจะสูญเสียโอกาสคิดเป็นตัวเลขสูงถึง 7 แสนล้าน หรืออาจถึง 1.6 ล้านล้านบาท โดยภาคการผลิตจะเป็นส่วนที่มีผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันเป็นภาคที่ใช้แรงงานคน หากว่า 5G ไม่เกิดขึ้นจะทำให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยี IoT หรือ AI เข้าไปยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศได้ ส่งผลต้นทุนสูงขึ้น มูลค่าการผลิตต่ำลง เกิดผลกระทบในภาพใหญ่ของการส่งออก เพราะแข่งขันกับประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐาน 5G ไม่ได้

ประเด็นต่อมาคือ การพัฒนาในภาพรวมของประเทศจะช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เทคโนโลยียุคใหม่ เช่น ระบบเมืองอัจฉริยะ รถยนต์ไร้คนขับ การเกษตรอัจฉริยะ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ กระทบต่อไปถึงภาคการท่องเที่ยว จนทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสอย่างมหาศาล

นอกจากนี้ยังกระทบไปถึงภาคการรักษาพยาบาล ที่เวลานี้ประเทศไทยมีการตกลงกับประเทศญี่ปุ่นใน 4 โรคสำคัญคือ โรคผิวหนัง โรคตา โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โดยข้อตกลงนี้เป็นการวางรากฐานให้เกิดการรักษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 5G หากสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างมาก และยังช่วยลดเรื่องค่าใช้จ่ายของประเทศได้มากถึง 38,000 ล้านบาท หากไม่มี 5G แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ไม่เกิดขึ้น

ในส่วนของประชาชนนั้น จะส่งผลกระทบในเรื่องของการต่อยอดเพื่อทำธุรกิจใหม่ๆ เพราะเมื่อ 5G เกิดขึ้นจะขับเคลื่อนให้มีสตาร์ทอัพมากมาย ที่มองเห็นโอกาสจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

เลขาธิการ กสทช. ยังให้คำมั่นกับผู้ร่วมฟังสัมนาด้วยว่า ประเทศไทยไม่สามารถสูญเสียโอกาสดังกล่าวต่อไปได้ เพราะประเทศไทยล้าหลังเรื่อง 3G มานานกว่า 10 ปี แถมยังล้าหลังเรื่อง 4G อีก 7-8 ปี ประเทศได้เสียโอกาสไปมากพอแล้ว และขณะนี้ประเทศไทยสามารถพัฒนาจนมาอยู่ในสถานะที่เท่าทันกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก หากวันนี้ประเทศอื่นมี 5G ประเทศไทยก็ต้องมี 5G เช่นกัน


Related News