บล/บลจ/ประกัน
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

นายวีรภัทร สภากาญจน์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2561 จากพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)


Related News