Who 's Who
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายลูกค้า

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นางภควิภา เจริญตรา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561

 

               นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “นางภควิภา ยังได้รับตำแหน่งคณะกรรมการบริหารระดับสูง(EXCOM)ซึ่งรายงานตรงต่อดิฉัน ทั้งนี้นางภควิภาจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงาน โดยนำพากลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อสนับสนุนนโยบายหลักของกรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ปรับจากลูกค้าที่เป็นเพียงผู้จ่ายเบี้ยประกันมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา”

               “ส่วนงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของนางภควิภานั้น ถือเป็นส่วนงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของกรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับลูกค้า การสร้างแบรนด์และชื่อเสียงขององค์กร ในฐานะผู้นำด้านประกันชีวิตในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย แผนกสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร แผนกสร้างเสริมประสบการณ์ลูกค้า แผนกดูแลลูกค้า แผนกดิจิตัล แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาด และแผนกข้อมูลลูกค้า”

               “นางภควิภา เป็นผู้บริหารระดับสูงระดับแนวหน้าที่มีประสบการณ์มากมายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานและได้รับการยอมรับในธุรกิจประกันชีวิตนางภควิภา เคยร่วมงานกับบริษัทเอไอเอเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีซึ่งก่อนร่วมงานกับเราได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและกิจการภายนอก นอกจากนั้น นางภควิภา เคยร่วมงานกับบริษัทพรูเดนเชียลประกันชีวิตในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตรธุรกิจและฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ในปีถัดมานางภควิภา ได้ไปร่วมงานกับเอไอเออีกครั้งในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตรธุรกิจและธุรกิจประกันกลุ่ม”

               “ด้านการศึกษา นางภควิภา จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางภควิภา ยังได้รับประกาศนียบัตรเป็นนักวางแผนการเงิน และเคยดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการให้กับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และได้ประกาศนียบัตร LOMA จาก FLMI อีกด้วย”

               “ด้วยความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานที่ประสบความสาเร็จที่ผ่านมา ดิฉันมีความยินดีที่นางภควิภามาร่วมงานกับบริษัทฯ ของเราและมั่นใจว่านางภควิภาจะสามารถสร้างผลงานที่ดีให้กับบริษัทของเราต่อไป” นางแซลลี่โอฮาร่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว


Related News