ธนาคาร / องค์กรธุรกิจ
LH Bank มอบสินไหมทดแทนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2

LH Bank โดย นพคุณ ทอดสนิท ผู้ช่วยสายงานกิจการสาขา เป็นผู้แทนธนาคารมอบสินไหมทดแทนกรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 และได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จำนวนเงิน 300,337.05 บาท ให้แก่คุณฉัตรชัย คงศักดิ์ตระกูล ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นสามีของคุณชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล ผู้เสียชีวิต โดยมีวรญา จารุวงศ์ภัค Head of Bancassurance Business Support บริษัทชับบ์ สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทน ณ LH Bank สาขาสะพานควาย


Related News